Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Teisėjo padėjėjas

Vilnius - Įmonės pavadinimas paslėptas

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA
Vilniaus apygardos teismo pirmininko
2020 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-34

CIVILINIŲ BYLŲ SKYRIAUS TEISĖJO PADĖJĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Civilinių bylų skyriaus teisėjo padėjėjas (toliau – teisėjo padėjėjas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

II. SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Teisėjo padėjėjo pareigybė reikalinga patarti teisėjui su įstatymų ir kitų teisės aktų analize, taikymu ar sisteminimu susijusiais klausimais, padėti rengti bylas nagrinėjimui teismo posėdyje ir padėti vykdyti kitas teisėjo pareigas, nesusijusias su teisingumo vykdymu.

III. SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – teisės ir dokumentų valdymo.

IV. SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS
TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti teisės krypties aukštąjį universitetinį išsilavinimą (teisės bakalauro ir teisės magistro kvalifikacinius laipsnius arba universitetinių vientisųjų studijų magistro kvalifikacinį laipsnį).
4.2. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius teismų, teismų savivaldos sistemos veiklą, teismo procesą, teismų praktiką, viešąjį administravimą bei tarptautinius teisės aktus.
4.3. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.
4.4. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas.
4.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles.
4.6. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, teismų informacine sistema LITEKO.

V. SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. renka teisėjui reikalingus įstatymus ir kitus norminius teisės aktus, teisinę bei kitą informaciją, juos analizuoja, sistemina ir teikia išvadas.
5.2. analizuoja rengiamų teismo posėdžiui bylų medžiagą, įvertina ir apibendrina bylose esančias teisės problemas, teikia motyvuotas išvadas dėl bylose esančių teisės aiškinimo ir taikymo problemų sprendimo, teikia pasiūlymus dėl byloje surinktų įrodymų vertinimo.
5.3. rengia procesinių dokumentų projektus, atitinkančius Teisėjų tarybos nutarimu patvirtintus Rekomenduojamus teismų procesinių sprendimų kokybės standartus.
5.4. vykdo funkcijas teismų informacinėje sistemoje „LITEKO“ pagal teismo pirmininko patvirtintą tvarką.
5.5. atlieka žyminio mokesčio įskaitymo, užskaitymo ir grąžinimo funkcijas.
5.6. teisėjo pavedimu nagrinėja teisme gautus asmenų skundus, pareiškimus ar prašymus, teikia savo pasiūlymus dėl juose iškeltų klausimų, rengia reikiamų raštų projektus.
5.7. užpildo standartizuotas formas pagal ES reglamentus, atlieka kompetentingų institucijų paiešką.
5.8. prireikus rengia kitus teismo vidaus tvarkomuosius, organizacinius ir informacinius dokumentus.
5.9. teisėjo, teismo pirmininko ar skyriaus pirmininko pavedimu, priskirtos kompetencijos ribose, atlieka išnagrinėtų bylų vykdymo darbus.
5.10. teismo pirmininko ar skyriaus pirmininko pavedimu pavaduoja laikinai nesančius darbuotojus.
5.11. teismo pirmininko ar skyriaus pirmininko pavedimu teikia naujai priimtiems darbuotojams praktinę ir metodinę pagalbą, dalyvauja juos apmokant.
5.12. vykdo kitus teismo pirmininko, skyriaus pirmininko bei teisėjo su teismo veikla susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai.

VI. SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus pirmininkui.

Pareiginės algos koeficientas: 8.00
CVB klientas

Įmonės pavadinimas paslėptas

daugiau info vtd.lt
informacija apie Valstybės tarnybos departamentas
1870 €
Vid. atlyginimas bruto
(45% didesnis už LT vidurkį)
57
Darbuotojų skaičius
Darbuotojų pasiskirstymas pagal atlyginimus (neatskaičius mokesčių):
25% uždirba iki 1299 €
25% uždirba 1299-1655 €
25% uždirba 1655-2224 €
25% uždirba nuo 2224 €