Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Teisės departamento Pažeidimų prevencijos, administravimo ir rizikų valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Darbo pobūdis

 • Teisės departamento (toliau – Departamentas) Pažeidimų prevencijos, administravimo ir rizikų valdymo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 13
 • Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė skirta vykdyti neteisėto paramos išmokėjimo prevenciją bei administruoti įtariamus ir nustatytus pažeidimus, atlikti Nacionalinėje mokėjimo agentūroje prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) administruojamų projektų rizikos analizę, vertinimą.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • vykdo ir organizuoja įtariamų ir nustatytų pažeidimų tyrimus, rengia pažeidimo tyrimo išvadas bei kitą su pažeidimo tyrimu susijusią analitinę informaciją;
 • vykdo pažeidimų prevenciją – gauna, kaupia, saugo, sistemina ir analizuoja informaciją apie įtariamus bei nustatytus pažeidimus, inicijuoja valdymo ir kontrolės sistemos bei jos reglamentavimo tobulinimą, atsižvelgiant į pažeidimų analizės rezultatus, atlieka pažeidimų statistinę analizę, teikia siūlymus ir rekomendacijas kitiems Agentūros struktūriniams padaliniams pažeidimų prevencijos klausimais;
 • rengia Agentūros direktoriaus įsakymų projektus, Agentūros direktoriaus įsakymais tvirtinamų vidaus teisės aktų bei jų pakeitimų projektus, Skyriaus darbo procedūrų, tvarkų aprašus, kitus dokumentus, susijusius su Skyriaus vykdomomis funkcijomis bei rengia metodinę medžiagą;
 • rengia ir teikia pažeidimų ataskaitas, statistinę informaciją Europos kovos su sukčiavimu tarnybai (OLAF) ir kitoms institucijoms, užtikrina, jog ataskaitos apie pažeidimus būtų parengtos teisingai ir pagal ES ir LR teisės aktus;
 • atlieka projektų rizikos analizę, vertina projektų rizikingumą, vykdo atliktų rizikos analizių monitoringą bei rengia rekomendacijas bei išvadas rizikų vertinimo, analizės ir valdymo klausimais, teikia pastabas/rekomendacijas kitiems Agentūros struktūriniams padaliniams projektų rizikų vertinimo, rizikų mažinimo klausimais;
 • vykdo sankcijų taikymo, galimai neteisėtų sąlygų gauti paramą nustatymo metodikų priežiūrą ir rengia siūlymus Žemės ūkio ministerijai dėl jų pakeitimų;
 • bendradarbiauja su kitais Agentūros struktūriniais padaliniais bei teisėsaugos ir kitomis institucijomis vykdant rizikų vertinimą, pažeidimų administravimą, palaiko ryšius su OLAF atstovais;
 • pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus bei rengia atsakymus į juos;
 • pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja Agentūros ir kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, posėdžiuose ir komisijų veikloje;
 • vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Agentūros, Departamento vadovybės, Skyriaus vedėjo pavedimus, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;
 • gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, LR žemės ūkio ministro įsakymus, LR ir ES teisės aktus, reglamentuojančius valstybės ir ES paramos lėšų tvarkymą;
 • mokėti dirbti “Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti, apibendrinti bei rengti išvadas.
CVB klientas

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

daugiau info vtd.lt

Panašūs skelbimai: