Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Teisės ir bendrųjų reikalų skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Darbo pobūdis

 • Pareigybė – karjeros valstybės tarnautojas2. Pareigybės lygis – A3. Pareigybės kategorija – 12
 • Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VASPVT) Teisės ir bendrųjų reikalų skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė yra reikalinga užtikrinti, kad VASPVT vykdytų savo funkcijas nepažeisdama teisės aktų reikalavimų medicinos priemonių (prietaisų) (toliau – medicinos priemonės) ir sveikatos priežiūros technologijų vertinimo srityse: būtų operatyviai sprendžiamos medicinos priemonių srityje ir sveikatos priežiūros technologijų vertinime kylančios teisinės problemos, kontroliuojamas šiose srityse priimamų sprendimų teisinis pagrįstumas, jų įforminimas, taip pat ši pareigybė reikalinga teisės aktų projektų medicinos priemonių srityje ir sveikatos priežiūros technologijų vertinime rengimui.

Rengia Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, sveikatos apsaugos ministro įsakymų, VASPVT direktoriaus įsakymų ir norminių dokumentų projektus medicinos priemonių, sveikatos priežiūros technologijų vertinimo ir kitais klausimais.
 • Pagal kompetenciją rengia ir teikia VASPVT direktoriui, skyriaus vedėjui pasiūlymus tobulinimo, vertinimo bei kitais ir aktualiais medicinos priemonių, sveikatos priežiūros technologijų klausimais.
 • Vertina, ar kitų VASPVT darbuotojų teisės aktų projektai, raštai ir kiti dokumentai medicinos priemonių ir sveikatos priežiūros technologijų klausimais atitinka Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, teisės aktų ir (ar) dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimus.
 • Rengia atsakymų į VASPVT gautus raštus projektus pagal savo kompetenciją.
 • Konsultuoja VASPVT darbuotojus teisėkūros, teisės aiškinimo ir taikymo klausimais medicinos priemonių, sveikatos priežiūros technologijų vertinimo srityse bei kitais teisiniais klausimais.
 • VASPVT direktoriaus pavedimu ir sveikatos apsaugos ministro įsakymų pagrindu dalyvauja komisijose, darbo grupėse, pasitarimuose.
 • VASPVT direktoriaus ar skyriaus vedėjo pavedimu atstovauja VASPVT teismuose ir teisėsaugos institucijose, rengia atsiliepimus į skundus, ieškinius bei kitus procesinius dokumentus jam priskirtose bylose, atsako už tinkamą visų procesinių veiksmų šiose bylose atlikimą.
 • Skyriaus vedėjo pavedimu, esant poreikiui, vykdo atsakingų skyrių parengtų išvadų, siūlymų bei kitų dokumentų, susijusių su pacientų teisių priežiūra ir sveikatos priežiūros paslaugų kokybės priežiūra, teisinį vertinimą, kontroliuoja šioje srityje priimamų sprendimų teisinį pagrįstumą ir atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams, kitiems teisės aktams, teisės aktų ir (a)r dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimams bei užtikrina operatyvų kylančių teisinių problemų sprendimą.
 • Pagal kompetenciją bendradarbiauja su valstybės valdymo ir savivaldos institucijomis sprendžiant iškilusius teisinius klausimus.
 • Nuolat seka teisės aktų kaitą jam priskirtoje srityse, operatyviai informuoja skyriaus vedėją apie aktualius teisės aktų pakeitimus.
 • Pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus jų nebuvimo darbe dėl ligos, atostogų ar komandiruotės metu.
 • Vykdo kitus VASPVT direktoriaus, VASPVT direktoriaus pavaduotojo ir skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su nustatytais skyriaus uždaviniais ir funkcijomis.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • gerai išmanyti ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo santykius, sveikatos apsaugos reguliavimą, medicinos priemonių saugą, medicinos priemonių atitikties įvertinimą, sveikatos priežiūros technologijų vertinimą, taip pat VASPVT nuostatus, skyriaus nuostatus ir kitus VASPVT veiklą, funkcijas bei struktūrą reglamentuojančius teisės aktus;
 • išmanyti lietuvių kalbos, kalbos kultūros, dokumentų rengimo taisyklių, teisės aktų rengimo reikalavimus, profesinės etikos, tarnybinio protokolo bei tarptautinio bendradarbiavimo principus;
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (socialinių mokslų studijų srities teisės krypties);
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų teisinio darbo sveikatos priežiūros sistemoje patirtį;
 • mokėti anglų, prancūzų ar vokiečių kalbą B1 lygiu;
 • mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, interneto naršyklėmis, teisės aktų paieškos duomenų bazėmis, kompiuterine dokumentų valdymo sistema;
 • išmanyti Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius medicinos priemonių saugą, atitikties įvertinimą, sveikatos priežiūros technologijų vertinimo, bendradarbiavimo principus, būti susipažinusiam su šių teisės aktų perkėlimo į nacionalinę teisę ypatumais;
 • mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir panaudoti turimas profesines žinias rengiant dokumentus;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, gebėti dirbti komandoje.
CVB klientas

Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos

daugiau info vtd.lt

Panašūs skelbimai: