Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Teisės ir personalo administravimo skyrius Vyriausiasis specialistas (PA koeficientas - 6,4) (karjeros valstybės tarnautojas)

Šiauliai - Šiaulių rajono savivaldybės administracija

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA
Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 28 d.
įsakymu Nr. AK-342 (4.1)

TEISĖS IR PERSONALO ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Teisės ir personalo administravimo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Vyriausiojo specialisto pareigybės paskirtis vykdyti viešosios tvarkos, sanitarinę ir higieninę kontrolę bei patikrinimus savivaldybės teritorijoje.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities – viešosios tvarkos, sanitarijos ir higienos kontrolė, triukšmo prevencijos, teisės pažeidimų prevencijos bei kontrolės ir priežiūros – funkcijas.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį teisės krypties išsilavinimą;
4.2. turėti teisę vairuoti „B“ kategorijos transporto priemones;
4.3. turi būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, triukšmo valdymą, gyvūnų gerovės ir saugos, sanitariją ir hiegieną, administracinę atsakomybę;
4.4. turi būti gerai susipažinęs su Dokumentų rengimo taisyklėmis ir Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis;
4.5. mokėti dirbti tekstų tvarkymo, elektroninio pašto bei interneto naršyklės kompiuterinėmis programomis, su Administracinių nusižengimų registru;
4.7. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, vykdo šias funkcijas:
5.1. įgyvendina šias savarankiškąsias savivaldybės funkcijas – savivaldybėms priskirtas triukšmo prevencijos ir triukšmo valstybinio valdymo funkcijas; sanitarijos ir higienos taisyklių parengimas ir teikimas jas tvirtinti, ir jų laikymosi kontrolės organizavimas, švaros ir tvarkos viešose vietose užtikrinimas;
5.2. prižiūri ir kontroliuoja kaip Šiaulių rajone įgyvendinami įstatymuose nustatyti draudimai ir reikalavimai, už kurių pažeidimą atsiranda įstatymuose nustatyta atsakomybė, bei kaip laikomasi taisyklių ar tvarkų, patvirtintų valstybės institucijų, Savivaldybės tarybos sprendimu, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, už kurių pažeidimą atsiranda administracinė atsakomybė Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu nustatytose srityse;
5.3. taiko administracinę atsakomybę asmenims, įvykdžiusiems administracinius teisės pažeidimus numatytus ANK, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu nustatytose srityse;
5.4. teikia teisines konsultacijas Savivaldybės administracijos padalinių vadovams, kitiems valstybės tarnautojams ir darbuotojams ANK taikymo klausimais;
5.5. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų projektus dėl triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo, dėl triukšmo savivaldybės teritorijoje rodiklių patvirtinimo, dėl triukšmo prevencijos zonų nustatymo;
5.6. pagal kompetenciją kartu su kitais Savivaldybės administracijos padaliniais siūlo triukšmo prevencijos ir mažinimo priemones Savivaldybės strateginiam plėtros ir (ar) Savivaldybės strateginiam veiklos planui;
5.7. rengia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl muzikinių ir kitų masinių renginių, kuriuos organizuoja juridiniai ir fiziniai asmenys, trukmės ir leidžiamo statybos darbų pradžios ir pabaigos laiko nustatymo;
5.8. įgyvendina Savivaldybės tarybos patvirtintuose Savivaldybės strateginiame plėtros ir (ar) Savivaldybės strateginiame veiklos planuose numatytas triukšmo prevencijos ir mažinimo priemones;
5.9. įgyvendina triukšmo prevencijos ir mažinimo priemones, įtrauktas į regionų plėtros planus;
5.10. organizuoja triukšmo stebėsenos (monitoringo) tyliosiose zonose atlikimą;
5.11. vykdo triukšmo, kylančio atliekant statybos darbus gyvenamosiose patalpose ir gyvenamosiose teritorijose, kontrolę Vyriausybės nustatyta tvarka, atlieka triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių laikymosi kontrolę;
5.12. rengia Savivaldybės tarybos sprendimo projektus dėl sanitarijos ir higienos taisyklių, dėl švaros ir tvarkos viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo;
5.13. atlieka sanitarijos ir higienos taisyklių, švaros ir tvarkos viešose vietose taisyklių laikymosi kontrolę;
5.14. rengia Savivaldybės institucijų teisės aktus dėl gyvūnų (šunų, kačių, paukščių ir kt.) priežiūros;
5.15. atlieka gyvūnų (šunų, kačių, paukščių ir kt.) priežiūros ir reguliavimo kontrolę;
5.16. atstovauja Savivaldybės ir Savivaldybės administracijos interesams teismuose, ikiteisminio ginčo institucijose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose arba, esant poreikiui, koordinuoja atstovavimą Savivaldybės ir Savivaldybės administracijos interesams teismuose, ikiteisminio ginčo institucijose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose ir rengia susijusius dokumentus arba, esant poreikiui, koordinuoja susijusių dokumentų rengimą;
5.17. vykdo mažos vertės viešuosius pirkimus bei rengia sutarčių projektus pagal Teisės ir personalo administravimo skyriaus kompetenciją;
5.18. dalyvauja Savivaldybės institucijų, Savivaldybės mero sudarytų komisijų darbe;
5.19. pavaduoja savivaldybės gydytoją jo kasmetinių atostogų metu;
5.20. vykdo kitus su Savivaldybės, Savivaldybės administracijos ar Teisės ir personalo administravimo skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Vyriausiasis specialistas yra tiesiogiai pavaldus Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėjui.
CVB klientas

Šiaulių rajono savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt

Panašūs skelbimai: