Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Teisės ir personalo skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos

Darbo pobūdis

 • Teisės ir personalo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas. 2. Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 13.
 • Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti viešąjį administravimą, atlikti teisėkūros ir teisės taikymo funkcijas, padėti teisinėmis priemonėmis įgyvendinti Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Tarnyba) veiklos uždavinius, administruoti Tarnybos personalą, dalyvauti įgyvendinant kitus Skyriaus uždavinius. III.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • rengia arba dalyvauja rengiant įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymų, Tarnybos direktoriaus įsakymų, kitų teisės aktų projektus, juos derina, teikia išvadas, pastabas ir pasiūlymus;
 • nagrinėja Tarnybai pateiktų derinti įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymų ir kitų teisės aktų projektus, juos vertina, rengia teisines išvadas, pastabas bei siūlymus dėl jų tobulinimo;
 • atstovauja Tarnybai administracinių ginčų komisijose, visų instancijų teismuose ir kitose ginčų nagrinėjimo institucijose;
 • rengia ieškinius, atsiliepimus į juos, apeliacinius, kasacinius skundus ir kitus procesinius dokumentus;
 • nagrinėja asmenų prašymus, pranešimus, pareiškimus ir skundus;
 • konsultuoja Tarnybos personalą darbo, civilinės ir administracinės teisės taikymo, teisės aktų projektų rengimo, personalo valdymo ir administravimo klausimais;
 • rengia, dalyvauja rengiant ir vertina Tarnybos direktoriaus arba jo įgalioto asmens pasirašomų sutarčių projektus, teikia dėl jų teisines išvadas, pastabas ir pasiūlymus, registruoja ir saugo pasirašytas sutartis;
 • dalyvauja įgyvendinant Tarnybos struktūrinius pertvarkymus, rengia teikimų vidaus reikalų ministrui dėl Tarnybos struktūros ir pareigybių sąrašo pakeitimo projektus;
 • konsultuoja Tarnybos administracijos padalinių ir jų struktūrinių dalių vadovus pareigybių aprašymų rengimo klausimais, teikia siūlymus dėl pareigybių aprašymų keitimo ir papildymo;
 • kai yra duomenų apie galimą Tarnybos darbuotojo tarnybinį nusižengimą, Skyriaus vedėjo pavedimu (arba pagal Skyriaus kompetenciją kartu su kitais Tarnybos administracijos padaliniais) atlieka tarnybinius patikrinimus dėl tarnybinių nusižengimų, nelaimingų atsitikimų ryšio su pareigų atlikimu nustatymo ir kitus vidaus tvarkos pažeidimų tarnybinius patikrinimus;
 • dalyvauja įgyvendinant personalo socialines garantijas Tarnyboje;
 • priima, registruoja ir saugo Tarnybos darbuotojų privačių interesų deklaracijas;
 • dalyvauja darbo grupėse ir komisijose Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
 • pagal kompetenciją formuoja, tvarko ir nustatyta tvarka perduoda archyvui bylas;
 • pagal kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities, teisės krypties išsilavinimą;
 • turėti 1 metų teisinio darbo patirtį;
 • būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymu, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksu, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, įstatymais ir teisės aktais, reglamentuojančiais Tarnybos veiklą, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, teisės aktų rengimo rekomendacijomis;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą;
 • išmanyti dokumentų, teisės aktų projektų ir teisinių išvadų rengimo reikalavimus bei mokėti juos rengti;
 • mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ ar kitu jį atitinkančiu programų paketu;
 • turės atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma, šiai pareigybei nustatyta Tarnybos direktoriaus patvirtintame pareigybių, susijusių su įslaptintos informacijos naudojimu ar jos apsauga, sąraše.
CVB klientas

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos

daugiau info vtd.lt

Panašūs skelbimai: