Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus Skyriaus vedėjas (karjeros valstybės tarnautojas)

Visaginas - Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA

Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus

2020 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. ĮV-E-11

(Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus

2020 m. kovo 25 d. įsakymo Nr. ĮV-E-137

redakcija)

1 priedas

teisės, personalo ir civilinės metrikacijos SKYRIAUS

VEDĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I skyrius

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA


  • Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas (toliau – skyriaus vedėjas) yra karjeros valstybės tarnautojas.II skyrius

PASKIRTIS2. Skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga organizuoti ir koordinuoti Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus darbą, siekti savivaldos institucijų, savivaldybės administracijos ir jos struktūrinių padalinių veiklos teisėtumo, atstovauti savivaldybę ir jos institucijas ginant jų teisėtus interesus teisėsaugos ir teisėtvarkos institucijose, padėti savivaldybės administracijos direktoriui personalo valdymo srityje, užtikrinti teisėtumą skyriui vykdant valstybės deleguotas funkcijas – registruojant civilinės būklės aktus.III skyrius

veiklos sritis3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrosiose veiklos srityse – teisės ir personalo administravimo srityse.IV skyrius

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

VALSTYBĖS TARNAUTOJUI4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (studijų kryptis – teisė);

4.2. turėti ne mažiau kaip 3 metų darbo patirtį ir ne mažiau kaip 1 metų teisinio darbo patirtį;

4.3. būti susipažinęs ir išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį ir vidaus administravimą, vietos savivaldą ir savivaldybės funkcijas, viešųjų ir privačių juridinių asmenų veiklą, valstybės tarnybą ir darbo santykius, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos tvarką, Įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo tvarkos įstatymą;

4.4. išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus norminius teisės aktus;

4.5. gebėti visiškai savarankiškai atlikti užduotis, greitai suvokti informaciją ir rasti sprendimus, nustatyti veiklos prioritetus, sisteminti ir analizuoti pateiktą medžiagą, analitiškai įvertinti ir apibendrinti problemas;

4.6. mokėti dirbti kompiuteriu pagal bazinius kompiuterinio raštingumo reikalavimus, gebėti naudotis teisės aktų ir kitų dokumentų paieškos sistemomis, reikiamomis duomenų bazėmis.V skyrius

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1. planuoja ir organizuoja skyriaus darbą, jam vadovauja, nustato skyriuje dirbantiems valstybės tarnautojams ir specialistams veiklos sritis, paskirsto jiems darbą ir jį kontroliuoja;

5.2. rengia ir teikia tvirtinti savivaldybės administracijos direktoriui skyriaus nuostatų, skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių aprašymus, inicijuoja jų pakeitimus, papildymus;

5.3. gavęs įgaliojimus atstovauja Visagino savivaldybę, savivaldybės institucijas ir skyrių valstybės ir savivaldybės institucijose, įstaigose, nevyriausybinėse organizacijose, teisėtvarkos ir teisėsaugos institucijose, rengia procesinius dokumentus;

5.4. pasirašo skyriaus darbuotojų parengtus raštus ir kitus dokumentus, derina visų skyriuje parengtų savivaldybės tarybos sprendimų, administracijos direktoriaus įsakymų, ataskaitų, informacijų, raštų, teikiamų pasirašyti savivaldybės merui, administracijos direktoriui projektus;

5.5. remiantis projekto rengėjo nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis ir duomenimis, tikrina ir derina savivaldybės institucijų sprendimų, mero potvarkių projektus, t. y. ar jie teikiami pagal kompetenciją, ar yra nuoroda į atitinkamą klausimą reglamentuojantį teisės aktą. Netikrina ir nevertina faktinio projekto pagrindimo, projekto tikslingumo, naudingumo, dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklių laikymosi, ar tinkamai įvykdytos procesinės teisės normos, reikalingos sprendimo priėmimui;

5.6. konsultuoja savivaldybės merą, tarybos narius, administracijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, savivaldybės kontroliuojamų, savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovus teisiniais klausimais, jiems vykdant savo funkcijas;

5.7. vykdo korupcijos prevencijos priemonių vykdymo koordinavimą Visagino savivaldybės administracijoje;

5.8. vykdo Lietuvos teismų elektroninio paslaugų portalo Visagino savivaldybės administracijos paskyros administratoriaus funkcijas;

5.9. pagal savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliojimą pasirašo pranešimus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai;

5.10. rengia savivaldybės administracijos direktoriaus, savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių projektus skyriaus kompetencijos ribose;

5.11. tikrina savivaldybės ir jos institucijų sudaromų sutarčių teisėtumą;

5.12. nagrinėja gautus juridinių ir fizinių asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus, raštus visais savo kompetencijos klausimais, laiku parengia atsakymus į juos;

5.13. teisės aktų nustatyta tvarka vertina skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, veiklą, teikia savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, skatinimo, tarnybinių ar drausminių nuobaudų jiems skyrimo, jų mokymo(-si) ir kvalifikacijos kėlimo;

5.14. dalyvauja savivaldybės institucijų sudaromų komisijų darbe;

5.15. inicijuoja viešuosius pirkimus skyriaus kompetencijos klausimais;

5.16. vykdo su skyriaus funkcijomis susijusius kitus nenuolatinio pobūdžio savivaldybės vadovų, savivaldybės administracijos direktoriaus, pavedimus, siekiant savivaldybės administracijos strateginių tikslų įgyvendinimo.VI skyrius

šias pareigas einančio VALSTYBĖS tarnautojo pavaldumas6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus savivaldybės administracijos direktoriui.

Pareiginės algos koeficientas: 10.00
CVB klientas

Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

daugiau info vtd.lt
informacija apie Valstybės tarnybos departamentas
1870 €
Vid. atlyginimas bruto
(45% didesnis už LT vidurkį)
57
Darbuotojų skaičius
Darbuotojų pasiskirstymas pagal atlyginimus (neatskaičius mokesčių):
25% uždirba iki 1299 €
25% uždirba 1299-1655 €
25% uždirba 1655-2224 €
25% uždirba nuo 2224 €