Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Teisės skyriaus Klaipėdos administracinių bylų nagrinėjimo ir teisės poskyrio vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos

Darbo pobūdis

 • Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Teisės skyriaus Klaipėdos administracinių bylų nagrinėjimo ir teisės poskyrio vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 13
 • Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Teisės skyriaus Klaipėdos administracinių bylų nagrinėjimo ir teisės poskyrio (toliau – poskyris) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga nagrinėti administracinių nusižengimų bei ekonominių sankcijų skyrimo juridiniams asmenims bylas, vykdyti bendrąsias ir specialiąsias teisės funkcijas, užtikrinant aplinkai padarytos žalos išieškojimą, metodiškai vadovauti Aplinkos apsaugos departamento (toliau – departamentas) darbuotojams, pagal pavedimus atstovauti departamento interesams teismuose, vidaus reikalų sistemos ir kitose institucijose. III.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • nustatyta tvarka pagal kompetenciją nagrinėja administracinių nusižengimų ir ekonominių sankcijų skyrimo juridiniams asmenims bylas, priima nutarimus dėl paskirtų baudų pakeitimo nemokamais viešaisiais darbais, atlieka reikiamus registracijos, administracinių bylų, konfiskuoto turto ir daiktinių įrodymų tvarkymo veiksmus;
 • rengia pretenzijas dėl aplinkai padarytos žalos geranoriško atlyginimo, ieškinius, skundus, atsiliepimus (atsikirtimus, dublikus, triplikus) į ieškinius, pareiškimus ar skundus, atsiliepimus į skundus, kitus procesinius dokumentus, pateikiamus teismams, ikiteisminio tyrimo įstaigoms bei išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijoms;
 • užtikrina priimtų nutarimų dėl ekonominių sankcijų skyrimo juridiniams asmenims vykdymo kontrolę, žalos aplinkai atlyginimo kontrolę, nutarimų dėl nemokamų viešųjų darbų vykdymo kontrolę, vykdomųjų dokumentų perdavimą išieškojimui priverstine tvarka;
 • seka teismuose esančių civilinių, administracinių ir baudžiamųjų bylų eigą, nustatyta tvarka teikia vykdomuosius raštus dėl žalos aplinkai išieškojimo ir vykdo žalos išieškojimo kontrolę;
 • atstovauja Departamento interesams administracinėse, civilinėse, baudžiamosiose bylose teismuose arba ikiteisminio tyrimo įstaigose dėl aplinkai padarytos žalos atlyginimo; direktoriaus pavedimu atstovauja Departamento interesams kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose;
 • pagal suteiktus įgaliojimus tvarko duomenis ir atlieka reikiamus kontrolės veiksmus Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portale (seka teisminių procesų eigą, apie bylose kitų šalių ar teismo įkeltus dokumentus nedelsiant informuoja poskyrio vedėją ir kt.), Administracinių nusižengimų registre, Vykdomųjų bylų portale ir kitose duomenų bazėse;
 • pagal kompetenciją rengia Departamento atsakymus į kitų institucijų paklausimus ir raštus, užtikrina jų teisėtumą, nagrinėja fizinių, juridinių asmenų prašymus, pasiūlymus, skundus, poskyrio vedėjui teikia pasiūlymus dėl teisės aktų tobulinimo;
 • teikia metodinę pagalbą ir teisines konsultacijas Departamento darbuotojams;
 • rengia ir teikia, savo kompetencijos ribose, ataskaitas, suvestines;
 • vykdo poskyrio vedėjo darbo funkcijas jo atostogų, ligos, komandiruotės metu ir kai poskyrio vedėjo pareigybė laisva;
 • vykdo kitus Departamento vadovybės, Teisės skyriaus vedėjo ir poskyrio vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal poskyrio kompetenciją.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis poskyrio vyriausiojo specialisto pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, aplinkos apsaugą, administracinę ir civilinę teisę, administracinių bylų teiseną, civilinį ir baudžiamąjį procesą;
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnį kaip vienerių metų teisinio darbo stažą administracinės teisės srityje;
 • mokėti valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti bei rengti išvadas;
 • gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu valstybine kalba, išmanyti dokumentų rengimo, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • turėti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemonę;
 • mokėti dirbti su teksto redaktoriumi, skaičiuokle, interneto naršykle, elektroninio pašto programa.
CVB klientas

Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos

daugiau info vtd.lt

Panašūs skelbimai: