Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Teisės skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Darbo pobūdis

1. Teisės skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas. 2. Pareigybės lygis – A. 3. Pareigybės kategorija – 12
 • Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga rengti teisės aktų projektus, užtikrinti, kad teisės aktų projektai atitiktų Europos Sąjungos ir nacionalinės teisės aktų reikalavimus, atstovauti Lietuvos Respublikos interesams Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – departamentas) kompetencijos klausimais Lietuvos Respublikos institucijose ir nevyriausybinėse bei privačiose organizacijose, nagrinėti asmenų prašymus ir skundus, palaikyti ryšius su kitų šalių institucijomis departamento kompetencijos klausimais.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, kad būtų užtikrinamas departamentui pavestų funkcijų vykdymas;
 • teikia pasiūlymus ir pastabas dėl departamento skyrių parengtų, kitų institucijų pateiktų teisės aktų projektų;
 • nagrinėja asmenų skundus (pareiškimus), pateiktus teismams, rengia atsiliepimus į juos, atstovauja departamentui teismuose, kad būtų apginti departamento interesai;
 • rengia atsakymus departamento kompetencijos klausimais į kitų nacionalinių ir užsienio valstybių institucijų, tarptautinių organizacijų raštus ir paklausimus, asmenų prašymus, kad būtų plėtojamas bendradarbiavimas su nacionalinėmis, užsienio valstybių bei tarptautinėmis institucijomis ir užtikrinamas departamentui pavestų funkcijų vykdymas;
 • rengia ir derina susitikimų su Europos Sąjungos institucijų, tarptautinių organizacijų, užsienio valstybių institucijų, Lietuvos Respublikos institucijų, įstaigų ar organizacijų atstovais darbotvarkes, kad būtų plėtojamas departamento bendradarbiavimas su kompetentingomis institucijomis ir užtikrinamas efektyvus departamentui pavestų užduočių vykdymas;
 • renka, kaupia ir apibendrina informaciją apie bendradarbiavimą su tarptautinėmis organizacijomis, užsienio šalių institucijomis, atnaujina atitinkamą informaciją departamento interneto svetainėje, siekiant informuoti visuomenę ir valstybės įstaigas apie departamento tarptautinį bendradarbiavimą;
 • atnaujina departamento interneto svetainėje skelbiamus Europos Sąjungos teisės aktų sąrašus ir intraneto svetainėje skelbiamą Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimų sąrašą, kad svetainių lankytojai gautų aktualią informaciją apie galiojantį Europos Sąjungos teisyną ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo jurisprudenciją migracijos srityje;
 • teikia informaciją užsienio valstybių institucijoms apie užsieniečių teisinę padėtį Lietuvos Respublikoje, kad būtų įgyvendinamos departamento kompetencijos srities Europos Sąjungos direktyvų nuostatos dėl nacionalinių informacijos centrų;
 • vykdo per Lietuvos narystės Europos Sąjungoje informacinę sistemą gaunamus pavedimus arba koordinuoja jų įvykdymą, kad būtų užtikrinamas sklandus departamentui pavestų užduočių vykdymas;
 • nagrinėja užsienio valstybių institucijų paklausimus dėl asmenų grąžinimo (readmisijos) į Lietuvos Respubliką ir rengia atsakymų į šiuos paklausimus projektus;
 • vyksta į komandiruotes, dalyvauja tarptautinių ir nacionalinių institucijų ir organizacijų rengiamuose darbo grupių posėdžiuose, kituose renginiuose, kad būtų pristatyta departamento pozicija ir atstovaujama jo interesams;
 • atlieka tarnybinius patikrinimus dėl valstybės tarnautojų galimai padarytų tarnybinių nusižengimų ir administracines procedūras dėl asmenų skundų, rengia išvadas;
 • vykdo kitus departamento direktoriaus ir skyriaus vedėjo pavedimus, kad būtų įgyvendinamas departamento strateginis tikslas.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities, teisės studijų krypties išsilavinimą;Papunkčio pakeitimai:Nr. 3K-70, 2018-03-26 MD direktoriaus įsakymas
 • mokėti anglų kalbą B1 lygiu;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius su Lietuvos Respublikos pilietybės ir migracijos procesais susijusius klausimus;
 • būti susipažinusiam su migracijos ir prieglobsčio srities Europos Sąjungos teisės aktais, tarptautiniais dokumentais ir jų perkėlimo į nacionalinę teisę ypatumais;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, administracinę bylų teiseną, civilinį procesą;
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“;
 • mokėti dirbti su „Microsoft Windows“ operacinėmis sistemomis ir „Microsoft Office“ raštinės programų paketu.

Kiti įmonės darbo skelbimai:

Visi šios įmonės skelbimai (123) »