Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Teisės skyriaus vyriausiasis specialistas

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Teisės skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
- Pareigybės lygis – A.
- Pareigybės kategorija – 14

- Teisės skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga atlikti rengiamų teisės aktų projektų teisinę ekspertizę, įvertinant teisės aktų projektų atitikimą Lietuvos Respublikos Konstitucijai, socialinę apsaugą bei darbą reglamentuojantiems įstatymams, kitiems teisės aktams ir Europos Sąjungos teisei, juridinės technikos reikalavimams, vertinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ministerija) administracijos padalinių parengtų teisės aktų projektų bei teisinio pobūdžio dokumentų (sutarčių, įgaliojimų ir kt.), pateiktų peržiūrėjimui, pagrįstumą; atstovauti ministerijos interesus teismuose.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- siekiant užtikrinti, kad ministerijos rengiami teisės aktų projektai neprieštarautų Lietuvos Respublikos Konstitucijai, socialinę apsaugą bei darbą reglamentuojantiems įstatymams, kitiems teisės aktams ir Europos Sąjungos teisei, atitiktų juridinės technikos reikalavimus, rengia išvadas ir pasiūlymus dėl ministerijos Bendrųjų reikalų departamento, Apskaitos ir atskaitomybės departamento, Strateginio planavimo ir analizės departamento, Tarptautinių reikalų departamento Personalo skyriaus, Moterų ir vyrų lygybės skyriaus parengtų teisės aktų projektų;
- siekiant užtikrinti, kad kitų valstybės institucijų ir įstaigų pateikti derinti teisės aktų projektai neprieštarautų socialinę apsaugą bei darbą reglamentuojantiems įstatymams ir kitiems teisės aktams, rengia išvadas ir pasiūlymus dėl kitų valstybės institucijų ir įstaigų pateiktų derinti teisės aktų projektų;
- siekiant užtikrinti, kad ministerijos rengiami teisės aktų projektai neprieštarautų Lietuvos Respublikos Konstitucijai, kitiems teisės aktams, atitiktų juridinės technikos reikalavimus, rengia išvadas ir pasiūlymus dėl ministerijos administracijos padalinių ir kitų institucijų bei įstaigų pateiktų teisės aktų projektų tvarkomosios organizacinės veiklos klausimais bei teisinio pobūdžio dokumentų (sutarčių, įgaliojimų ir kt.);
- siekiant atstovauti ministerijos interesus: kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais rengia teismams procesinius dokumentus, ministerijos vadovybei ar skyriaus vedėjui pavedus, pagal įgaliojimą atstovauja ministerijos interesus teismuose, kitose valstybės institucijose ir įstaigose;
- siekiant užtikrinti Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nuostatų įgyvendinimą, nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų pareiškimus, skundus, teikia informaciją valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms;
- siekiant įgyvendinti ministerijos strateginius tikslus, rengia įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektus;
- pagal skyriaus kompetenciją vertina dokumentų, parengtų atliekant viešuosius pirkimus, atitikimą teisės aktų reikalavimams;
- vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 1 metų praktinio darbo pagal specialybę patirtį;
- gerai žinoti, suprasti ir mokėti taikyti socialinę apsaugą ir darbą reglamentuojančius teisės aktus, administracinius, civilinius, baudžiamuosius įstatymus;
- mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, teikti išvadas, gebėti atlikti teisės aktų projektų ekspertizę bei rengti analitinę medžiagą;
- sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu (teksto redaktoriumi, skaičiuokle, internetu, elektroniniu paštu, pristatymų kūrimo programa);
- mokėti anglų arba vokiečių kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1240€ – 53% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra balandžio mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »