Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Teisės skyriaus vyriausiasis specialistas

Vilnius - Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Darbo pobūdis

 • Teisės skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Kategorija – 12
ASKIRTIS
 • Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga rengti bei dalyvauti rengiant teisės aktų projektus, užtikrinti, kad šie projektai atitiktų nustatytus reikalavimus, atstovauti Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – departamentas) interesams teismuose, Vyriausiojoje administracinių ginčų komisijoje, nagrinėti asmenų pareiškimus ir skundus.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, kad būtų užtikrinamas departamentui pavestų funkcijų vykdymas;
 • teikia pasiūlymus ir pastabas dėl departamento skyrių parengtų, kitų institucijų pateiktų teisės aktų projektų;
 • 3 rengia atsakymus į asmenų prašymus ir kitų institucijų raštus, kad būtų suteikta informacija pagal kompetenciją;
 • nagrinėja asmenų skundus (pareiškimus), pateiktus teismams ar Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai, rengia atsiliepimus į juos, atstovauja departamentui teismuose, Vyriausiojoje administracinių ginčų komisijoje, rengia apeliacinius skundus dėl priimtų teismo sprendimų, siekiant apginti departamento interesus;
 • nagrinėja užsienio valstybių institucijų paklausimus dėl asmenų grąžinimo (readmisijos) į Lietuvos Respubliką ir rengia atsakymų į šiuos paklausimus projektus;
 • skyriaus vedėjo pavedimu vizuoja departamento sudaromas pirkimo–pardavimo, paslaugų teikimo ir kt. sutartis;
 • atlieka tarnybinius patikrinimus dėl valstybės tarnautojų galimai padarytų tarnybinių nusižengimų ir administracines procedūras dėl asmenų skundų, rengia išvadas;
 • renka ir teikia informaciją apie teisės aktų projektų rengimo ir departamentui nukreiptų pavedimų vykdymo eigą departamento direktoriui ir skyrių vedėjams;
 • informuoja departamento ir skyrių vadovus apie naujų teisės aktų departamento kompetencijos klausimais paskelbimą, atnaujina departamento interneto svetainėje skelbiamus Lietuvos Respublikos teisės aktų sąrašus, Lietuvos Respublikos teismų sprendimų sąrašus, kad svetainės lankytojai gautų aktualią informaciją apie galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir teismų jurisprudenciją pilietybės ir migracijos srityje;
 • konsultuoja departamento ir apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų migracijos padalinių darbuotojus teisės aktų departamento kompetencijos srityse aiškinimo ir taikymo klausimais, kad būtų užtikrinta vienoda ir tinkama teisės taikymo praktika;
 • skelbia teisės aktų projektus Teisės aktų informacinėje sistemoje ir Teisės aktų registre;
 • vykdydamas funkcijas, prireikus naudojasi Užsieniečių registru, Lietuvos nacionaline antrosios kartos Šengeno informacine sistema, Interpolo generalinio sekretoriato duomenų baze, Lietuvos Respublikos gyventojų registru, Lietuvos Respublikos adresų registru, Juridinių asmenų registru, Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registru, Ieškomų asmenų, neatpažintų lavonų ir nežinomų bejėgių asmenų žinybiniu registru, Prevencinių poveikio priemonių taikymo registru, Administracinių teisės pažeidimų registru, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos informacine sistema bei Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacine sistema, kad būtų užtikrintas tinkamas skyriaus veiklos sritį reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimas;
 • vykdo kitus departamento direktoriaus ir skyriaus vedėjo pavedimus, kad būtų įgyvendinamas departamento strateginis tikslas.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities, teisės studijų krypties išsilavinimą; Papunkčio pakeitimai:Nr. 3K-75, 2018-03-29 MD direktoriaus įsakymas
 • mokėti anglų, prancūzų, vokiečių arba rusų kalbą B1lygiu;Papunkčio pakeitimai:Nr. 3K-75, 2018-03-29 MD direktoriaus įsakymas
 • išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius su Lietuvos Respublikos pilietybės ir migracijos procesais susijusius klausimus;
 • mokėti dirbti su „Microsoft Windows“ operacinėmis sistemomis ir „Microsoft Office“ raštinės programų paketu;
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.
CVB klientas

Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

daugiau info vtd.lt

Panašūs skelbimai: