Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Teisės skyrius Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA
Muitinės departamento prie
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
generalinio direktoriaus
2019 m. sausio 3 d.
įsakymu Nr. 1B-4

TEISĖS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS NR. 5

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Teisės skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Teisės skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga nagrinėti asmenų skundus ir prašymus dėl muitų teisės taikymo, užtikrinti tinkamą Lietuvos Respublikos muitinės teisių ir interesų atstovavimą ginčuose dėl muitinės kompetencijai priskirtų teisės aktų taikymo, rengti Teisės skyriaus kompetencijai priskirtų teisės aktų projektus ir vertinti kitų valstybės institucijų ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Muitinės departamentas) struktūrinių padalinių parengtus teisės aktų projektus.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Teisės skyriaus vyriausiasis specialistas vykdo bendrosios veiklos srities – teisės – ir specialiosios veiklos srities – mokesčių administravimo ir asmenų skundų dėl muitų teisės taikymo nagrinėjimo – funkcijas.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos muitų teisės aktais, Civiliniu, Civilinio proceso, Administracinių nusižengimų, Darbo kodeksais, Muitinės, Teisėkūros pagrindų, Administracinių bylų teisenos, Mokesčių administravimo, Viešojo administravimo, Valstybės tarnybos įstatymais, Vidaus tarnybos statutu, kitais teisės aktais;
4.2. Muitinės departamento prie LR finansų ministerijos generalinio direktoriaus
2019 m. rugpjūčio 23 d. įsakymo Nr. 1B-752 redakcija
turėti teisės krypties aukštąjį universitetinį išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);
4.3. turėti ne mažesnę kaip 1 metų teisinio darbo patirtį;
4.4. mokėti kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti teisinę, mokslinę ir kitą informaciją bei rengti išvadas;
4.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų tvarkymo ir teisės aktų projektų rengimo taisykles;
4.6. mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu;
4.7. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų skundus ir prašymus, rengia atsakymų ir sprendimų dėl nagrinėjamų skundų projektus;
5.2. rengia skundų, atsiliepimų ir kitų procesinių dokumentų projektus ir teikia dokumentus bylos nagrinėjimui ikiteisminėms ginčų nagrinėjančioms institucijoms ir teismams;
5.3. atstovauja Muitinės departamentui teismuose, Mokestinių ginčų komisijoje prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Vyriausiojoje administracinių ginčų komisijoje ir kitose Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių institucijose ir organizacijose;
5.4. konsultuoja Muitinės departamento pareigūnus, karjeros valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, teisės aktų, reglamentuojančių muitinės veiklą, taikymo klausimais;
5.5. Teisės skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja rengiant teisės aktų projektus;
5.6. Teisės skyriaus vedėjo pavedimu rengia išvadas ir siūlymus dėl kitų valstybės institucijų ir Muitinės departamento struktūrinių padalinių parengtų teisės aktų projektų;
5.7. konsultuoja muitinės pareigūnus, karjeros valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, muitų ir mokesčių teisės aktų taikymo klausimais;
5.8. tvarko skundų ir Muitinės departamento sprendimų dėl mokestinių ir nemokestinių ginčų registraciją ir apskaitą;
5.9. pagal Teisės skyriaus kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų darbe, rengia teisines išvadas ir ataskaitas;
5.10. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Teisės skyriaus vedėjo nurodymus, susijusius su Teisės skyriaus funkcijomis.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Teisės skyriaus vedėjui.

Pareiginės algos koeficientas: 9.70
informacija apie Valstybės tarnybos departamentas
1870 €
Vid. atlyginimas bruto
(45% didesnis už LT vidurkį)
57
Darbuotojų skaičius
Darbuotojų pasiskirstymas pagal atlyginimus (neatskaičius mokesčių):
25% uždirba iki 1299 €
25% uždirba 1299-1655 €
25% uždirba 1655-2224 €
25% uždirba nuo 2224 €