Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Teisės skyrius Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA
Muitinės departamento prie
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
generalinio direktoriaus
2019 m. sausio 3 d.
įsakymu Nr. 1B-4

TEISĖS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS NR. 1

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Teisės skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PAREIGYBĖS PASKIRTIS

2. Teisės skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga rengti Teisės skyriaus kompetencijai priskirtų teisės aktų ir sutarčių projektus ir vertinti kitų valstybės institucijų ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Muitinės departamentas) struktūrinių padalinių parengtus teisės aktų ir sutarčių projektus.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Teisės skyriaus vyriausiasis specialistas vykdo bendrosios veiklos srities – teisės – ir specialiosios veiklos srities – muitinės veiklos teisinio reglamentavimo – funkcijas.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos muitų teisės aktais, Civiliniu, Civilinio proceso, Administracinių nusižengimų, Darbo kodeksais, Teisėkūros pagrindų, Administracinių bylų teisenos, Mokesčių administravimo, Viešojo administravimo, Valstybės tarnybos ir Muitinės įstatymais, Vidaus tarnybos statutu, kitais teisės aktais;
4.2. Muitinės departamento prie LR finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2019 m.
rugpjūčio 23 d. įsakymo Nr. 1B-752 redakcija
turėti teisės krypties aukštąjį universitetinį išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);
4.3. turėti ne mažesnę kaip 1 metų teisinio darbo patirtį;
4.4. mokėti kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti teisinę, mokslinę ir kitą informaciją bei rengti išvadas;
4.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų tvarkymo ir teisės aktų projektų rengimo taisykles;
4.6. mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu;
4.7. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. Teisės skyriaus vedėjo pavedimu rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus;
5.2. rengia išvadas ir siūlymus dėl kitų valstybės institucijų ir Muitinės departamento struktūrinių padalinių parengtų teisės aktų projektų;
5.3. organizuoja ir koordinuoja Muitinės departamento generalinio direktoriaus viešai skelbiamų įsakymų skelbimą Teisės aktų registre;
5.4. organizuoja ir koordinuoja Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymų projektų, pastabų ir siūlymų dėl kitų valstybės institucijų parengtų teisės aktų projektų skelbimą Teisės aktų informacinėje sistemoje;
5.5. pagal Teisės skyriaus kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant sutarčių, susitarimų ir memorandumų projektus, teikia išvadas dėl Muitinės departamento struktūrinių padalinių parengtų sutarčių ir susitarimų projektų;
5.6. nagrinėja asmenų prašymus (skundus) ir rengia atsakymus (sprendimus) teikiant administracinę paslaugą „Asmenų skundų nagrinėjimas“;
5.7. atstovauja Muitinės departamentui teismuose ir kitose Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybės institucijose ir organizacijose;
5.8. konsultuoja muitinės pareigūnus, karjeros valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, teisės aktų, reglamentuojančių muitinės veiklą, taikymo klausimais;
5.9. pagal Teisės skyriaus kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų darbe, rengia teisines išvadas ir ataskaitas;
5.10. pagal Teisės skyriaus kompetenciją rengia Lietuvos Respublikos muitinės pozicijas, Europos Sąjungos teisės aktų ir Lietuvos Respublikos nacionalinių teisės aktų atitikties lenteles ir teikia skelbti Lietuvos narystės Europos Sąjungos informacinėje sistemoje (LINESIS);
5.11. organizuoja Lietuvos Respublikos muitinės pozicijų Europos Sąjungos Teisingumo Teismo klausimais rengimą ir teikia skelbti Lietuvos narystės Europos Sąjungos informacinėje sistemoje (LINESIS);
5.12. pildo Teisės skyriaus valstybės tarnautojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį;
5.13. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Teisės skyriaus vedėjo nurodymus, susijusius su Teisės skyriaus funkcijomis.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Teisės skyriaus vedėjui.

Pareiginės algos koeficientas: 10.20
informacija apie Valstybės tarnybos departamentas
1870 €
Vid. atlyginimas bruto
(45% didesnis už LT vidurkį)
57
Darbuotojų skaičius
Darbuotojų pasiskirstymas pagal atlyginimus (neatskaičius mokesčių):
25% uždirba iki 1299 €
25% uždirba 1299-1655 €
25% uždirba 1655-2224 €
25% uždirba nuo 2224 €