Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Teisinės pagalbos ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Pareigybės aprašymas

Pareigybės aprašymas .HeaderFont { font-family: "Times New Roman"; font-weight: bold; font-size: 12pt; text-align: center; } .RegularFont { font-family: "Times New Roman"; font-size: 12pt; } .TextAlignment { text-align: justify; } .TextPadding { padding-left: 40px; } VALSTYBĖS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS IR ĮVAIKINIMO TARNYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS TEISINĖS PAGALBOS IR TARPTAUTINIO BENDRADARBIAVIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.


II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. teisė.
4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
4.1. tarptautiniai ryšiai.


III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
5.1. neteisėstas vaiko išvežimas (laikymas).
6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
6.1. neteisėstas vaiko išvežimas (laikymas).


IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

7. Apdoroja su teisės klausimais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su teisės klausimais susijusios informacijos apdorojimą.
8. Atlieka teisės aktų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo stebėseną, analizę ir vertinimą.
9. Atstovauja įstaigos interesams teismuose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose arba prireikus koordinuoja atstovavimą įstaigos interesams teismuose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose ir rengia susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja susijusių dokumentų rengimą.
10. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
11. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl teisinių veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl teisinių veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.
12. Rengia ir teikia su sudėtingais teisės klausimais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sudėtingais teisės klausimais susijusios informacijos rengimą ir teikimą.
13. Rengia teisės aktų projektus, sutartis ir kitus su teisės klausimais susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų rengimą.
14. Teikia pasiūlymus dėl teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo ar tobulinimo.
15. Organizuoja bendradarbiavimą su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis arba prireikus koordinuoja bendradarbiavimo su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis organizavimą.
16. Organizuoja užsienio valstybių delegacijų ir atstovų priėmimą arba prireikus koordinuoja užsienio valstybių delegacijų ir atstovų priėmimo organizavimą.
17. Rengia ir teikia pasiūlymus su tarptautiniais ryšiais susijusiais klausimais.
18. Rengia sutartis, susitarimus ir kitus dokumentus dėl bendradarbiavimo su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis arba prireikus koordinuoja sutarčių, susitarimų ir kitų dokumentų dėl bendradarbiavimo su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis rengimą.
19. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl tarptautinių ryšių užmezgimo, palaikymo, plėtros arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl tarptautinių ryšių užmezgimo, palaikymo, plėtros rengimą.
20. Atstovauja įstaigai santykiuose su kitų užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis arba prireikus koordinuoja atstovavimą įstaigai santykiuose su kitų užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis.
21. Bendradarbiauja su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis arba prireikus koordinuoja bendradarbiavimą su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis.
22. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
23. Sprendžia klausimus dėl prašymų pagal 1980 m. Hagos konvenciją dėl vaikų, išvežtų ar laikomų užsienio valstybėse, grąžinimo į Lietuvos Respubliką, taip pat dėl teisės matytis su vaiku, gyvenančiu užsienio valstybėje užtikrinimo, priėmimo bei persiuntimo užsienio valstybių centrinėms institucijoms..
24. Bendradarbiauja su užsienio valstybių centrinėmis institucijomis nagrinėjant prašymus pagal 1980 m. Hagos konvenciją dėl vaikų, atvežtų ar laikomų Lietuvos Respublikoje, grąžinimo į nuolatinės gyvenamosios vietos valstybes, bei dėl užsienio valstybėje gyvenančio vaiko įstatyminio atstovo teisės bendrauti su vaiku užtikrinimo..
25. Bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių kompetentingomis institucijomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis vaikų neteisėto išvežimo, prašymų pagal 1980 m. Hagos konvenciją pateikimo tvarkos ir nagrinėjimo klausimais..
26. Teikia Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių kompetentingoms institucijoms ir nevyriausybinėmis organizacijomis informaciją apie Lietuvos Respublikos teisinį reglamentavimą, susijusį su vaikų teisėtu išvykimu nuolatiniam gyvenimui į užsienio valstybes..
27. Bendradarbiauja su teritoriniais padaliniais renkant informaciją apie prašymą dėl į užsienio valstybę išvežto ar laikomo vaiko grąžinimo pateikusio asmens galimybes pasirūpinti vaiku, jį grąžinus į Lietuvą..
28. Bendradarbiauja su teritoriniais padaliniais, renkant informaciją apie galimai neteisėtai į Lietuvos Respubliką atvežto vaiko buvimo vietą, jo teisių ir geriausių interesų, galimybės bendrauti su vaiko grąžinimo reikalaujančiu įstatyminiu atstovu užtikrinimą, bei vaiką išvežusio asmens ketinimus geranoriškai grąžinti vaiką į nuolatinės gyvenamosios vietos valstybę..


V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

29. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
29.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
29.2. studijų kryptis – teisė (arba).
30. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
30.1. kalba - anglų;
30.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.


VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

31. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
31.1. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis;
31.2. organizuotumas - 3 lygis;
31.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;
31.4. analizė ir pagrindimas - 4 lygis;
31.5. komunikacija - 4 lygis.
32. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
32.1. informacijos valdymas - 3 lygis.
33. Profesinė kompetencija:
33.1. tarptautinių ryšių išmanymas - 3 lygis;
33.2. Vaiko teisių apsaugos sistemos išmanymas - 3 lygis.Susipažinau ________________________ (Parašas) ________________________ (Vardas ir pavardė) ________________________ (Data)

Pareiginės algos koeficientas: 9.00
Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

daugiau info vtd.lt
informacija apie Valstybės tarnybos departamentas
2231 €
Vid. atlyginimas bruto
(59% didesnis už LT vidurkį)
62
Darbuotojų skaičius
Darbuotojų pasiskirstymas pagal atlyginimus (neatskaičius mokesčių):
25% uždirba iki 1646 €
25% uždirba 1646-2023 €
25% uždirba 2023-2699 €
25% uždirba nuo 2699 €