Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Teismo posėdžių sekretorius (karjeros valstybės tarnautojas)

Kėdainiai - Kėdainių rajono apylinkės teismas

Darbo pobūdis

 • Kėdainių rajono apylinkės teismo posėdžių sekretorius yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – B.
 • Pareigybės kategorija – 4.
 • Teismo posėdžių sekretoriaus pareigybė reikalinga tinkamai organizuoti teismo posėdžius, fiksuoti jų eigą proceso įstatymų nustatyta tvarka, fiksuoti teismo bylų eigą teismų informacinėje sistemoje LITEKO (toliau – LITEKO), tvarkyti bylas teismo posėdžiui pasibaigus, taip pat atlikti darbą, susijusį su teismo posėdžių sekretoriui ir teismo raštinei priskirtų funkcijų vykdymu.III.
 • Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas privalo vykdyti šias funkcijas:
 • Išrašyti ir išsiųsti teismo šaukimus, pranešimus proceso dalyviams, reikalavimus įstaigoms, atsakingoms už suimtų nuteistųjų laikymą bei pristatymą į teismą, užklausimus ir kitus raštus, susijusius su nagrinėjama byla;
 • byloje dalyvaujantiems asmenims procesinių dokumentų kopijas siųsti įstatymų nustatyta tvarka ir terminais;
 • tikrinti teismo šaukimų ir procesinių dokumentų proceso dalyviams įteikimą, informuoti teisėją apie grąžintus ir proceso dalyviams neįteiktus šaukimus ir procesinius dokumentus;
 • kiekvieną darbo dieną gautą korespondenciją perduoti teisėjui;
 • suformuoti bylą (uždėti viršelį, susiūti, sunumeruoti, užvesti ir pildyti apyrašus, pažymas apie bylinėjimosi išlaidas ir kt.);
 • prieš teismo posėdį patikrinti, kas iš šauktų asmenų atvyko, nustatyti jų tapatybę bei patikrinti jų įgaliojimus, pasirūpinti, kad prieš posėdį ir po jo pertraukos, teismo nurodytu laiku, visi proceso dalyviai teismo salėje užimtų jiems skirtas vietas, nurodyti vertėjui, kuriems proceso dalyviams bus reikalingos vertėjo paslaugos, apie baigtą pasiruošimą informuoti teisėją;
 • rašyti teismo posėdžio protokolą ir įstatymo numatytais terminais teikti teisėjui pasirašyti;
 • civilinėse bylose pildyti Pažymą apie teismo posėdį;
 • daryti teismo posėdžio garso įrašą ir perkelti jį į teismų informacinę sistemą LITEKO;
 • 10 pagal kompetenciją rengti teismo elektroninius dokumentus, dokumentų skaitmenines kopijas ir įforminti Elektroninių dokumentų valdymo taisyklų nustatyta tvarka;
 • šalims ir tretiesiems asmenims, nedalyvavusiems teismo posėdyje, išsiųsti teismo priimtų procesinių dokumentų nuorašus ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo jų priėmimo;
 • tuojau po nuosprendžio paskelbimo nuosprendžio nuorašus įteikti išteisintajam, nuteistajam ar asmeniui, kuriam byla nutraukta; anksčiau išvardintiems asmenims nedalyvavus nuosprendžio paskelbime, nuosprendžio nuorašus įteikti ar išsiųsti ne vėliau kaip per įstatyme nustatytą terminą;
 • - išrašyti skubaus vykdymo vykdomuosius raštus ir ne vėliau kaip kitą darbo dieną išsiųsti;
 • tvarkyti bylas, užpildyti pašto išlaidų pažymas, informaciniame lape atžymėti atliktus byloje veiksmus, chronologine tvarka įsiūti šaukimus, pranešimus, atsiliepimus, kitus procesinius dokumentus, numeruoti bylos lapus, surašyti į bylą įsiūtų dokumentų apyrašą;
 • tvarkyti apeliacinius ir atskiruosius skundus išnagrinėtose ir nagrinėjamose civilinėse bylose, gavus ir užregistravus apeliacinį ar atskirąjį skundą LITEKO sistemoje, su byla skundą pateikti bylą nagrinėjusiam ar nagrinėjančiam teisėjui; teisėjui priėmus skundą, išsiųsti jį bei pranešimus dėl atsiliepimų pateikimo; paruošti bylas išsiuntimui apeliacinės instancijos teismui Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių teisminį procesą, nustatyta tvarka ir terminais.
 • pildyti teismo posėdžių apskaitos žurnalą, pasirašytinai priduoti bylas į raštinę ne vėliau kaip per tris dienas po posėdžio protokolo pasirašymo, užtikrinant proceso dalyvių teisę susipažinti su protokolu ir/ar byla;
 • vykdant savo pareigas, laikytis Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų;
 • suvesti į LITEKO visus bylos proceso įvykius nuo ieškinio priėmimo ar posėdžio paskyrimo iki bylos perdavimo į raštinę pagal teismo pirmininko įsakymu nustatytą tvarką ir pareigybei priskirtas roles;
 • informuoti civilinių ir baudžiamų bylų raštines apie bylos iškėlimą, sustabdymą, išsiuntimą ekspertizei atlikti bei apie bylas, perduotas nagrinėti kitam teisėjui.
 • savo kompetencijos ribose suteikti informaciją interesantams;
 • vykdyti kitus teismo pirmininko, teisėjo, vyresniojo specialisto (Teismo raštinės veiklos koordinavimui) pavedimus, susijusius su tiesioginėmis funkcijomis.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą arba aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;
 • gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius teismo posėdžio eigą, protokolo turinį, jo surašymo tvarką, dokumentų rengimo bei tvarkymo taisykles;
 • gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • sklandžiai dėstyti mintis žodžiu, raštu;
 • turėti darbo kompiuteriu įgūdžius, mokėti dirbti MS Word, MS Exsel, MS Outlook, Internet Explorer programomis;
 • mokėti naudotis garso įrašymo priemonėmis.I
CVB klientas

Kėdainių rajono apylinkės teismas

daugiau info vtd.lt

Panašūs skelbimai: