Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Transporto ir turizmo statistikos skyrius vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas 7,1) (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Lietuvos statistikos departamentas

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA

Lietuvos statistikos departamento

generalinio direktoriaus

2019 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. ŽĮ-184

TRANSPORTO IR TURIZMO STATISTIKOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Transporto ir turizmo statistikos skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo pareigybė (pareiginės algos koeficientas 7,1).

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga išvykstamojo turizmo statistikos metodikai rengti ir statistiniam tyrimui organizuoti, rengti ir teikti šios srities statistinę informaciją vartotojams.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – statistinės informacijos rengime.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį statistikos ar matematikos, ar ekonomikos studijų krypčių išsilavinimą;

4.2. mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);

4.3. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, SAS arba R paketu;

4.4. būti išklausęs imčių metodų kursą;

4.5. išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;

4.6. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, ES teisės aktais, reglamentuojančiais turizmo statistiką;

4.7. būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1. organizuoja išvykstamojo turizmo statistinį tyrimą, rengia metodiką, rengia technines užduotis statistinių duomenų įvedimo ir apdorojimo programinei įrangai kurti ir tobulinti, tikslina ir rengia statistinio tyrimo formuliarą ir jo pildymo paaiškinimus, konsultuoja respondentus ir klausėjus statistinių formuliarų pildymo klausimais, analizuoja ir apdoroja gautus statistinius duomenis, rengia statistinę informaciją naudodamas SAS ar R programinę įrangą;

5.2. užtikrina išvykstamojo turizmo duomenų kokybę, analizuoja išvykstamojo turizmo ir kelionių agentūrų bei kelionių organizatorių statistinių tyrimų duomenų suderinamumą, analizuoja privataus apgyvendinimo statistinio tyrimo duomenis, rengia suvestinę informaciją ir atnaujina metainformacijos aprašus, nagrinėja ir kaupia metodinę literatūrą, domisi užsienio šalių patirtimi, racionalias idėjas siūlo taikyti praktikoje;

5.3. laiku teikia duomenis Eurostatui, formuoja išvykstamojo turizmo statistinio tyrimo mikroduomenų masyvus pagal Eurostato nustatytus techninius duomenų perdavimo standartus, analizuoja su duomenų perdavimu susijusius dokumentus, rūpinasi naujų informacijos perdavimo priemonių įdiegimu ar atnaujinimu;

5.4. rengia informacinius pranešimus ir statistinę informaciją Rodiklių duomenų bazei, leidiniams, tarptautinėms organizacijoms, valdžios ir valdymo institucijoms, Lietuvos statistikos departamento vadovybei, kitiems skyriams, teikia informaciją pagal individualias vartotojų užklausas;

5.5. dalyvauja Eurostato bei kitų tarptautinių organizacijų projektuose, Lietuvos valstybės institucijų darbo grupėse;

5.6. vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
CVB klientas

Lietuvos statistikos departamentas

daugiau info vtd.lt

Panašūs skelbimai: