Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Transporto skyriaus Vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas 10,05 baziniais dydžiais) (karjeros valstybės tarnautojas)

Klaipėda - Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus 2019 m. birželio 17 d.
įsakymu Nr. PAD-58

MIESTO ŪKIO DEPARTAMENTO TRANSPORTO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Miesto ūkio departamento Transporto skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti eismo sąlygų gerinimą ir leidimų išdavimą važiuoti didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis Klaipėdos mieste.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities – transporto administravimo – funkcijas.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą, turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį viešojo administravimo arba transporto administravimo srityje;
4.2. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešąjį transportą, kitus teisės aktus;
4.3. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
4.4. gebėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
4.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. renka, analizuoja gyventojų, įmonių, organizacijų pasiūlymus ir skundus eismo organizavimo klausimais, rengia medžiagą ir teikia siūlymus Saugaus eismo komisijai;
5.2. organizuoja automobilių statymo sąlygų gerinimą mieste, analizuoja, nagrinėja ir teikia siūlymus dėl automobilių statymo prie įstaigų bei konkrečiose vietose;
5.3. analizuoja fizinių ir juridinių asmenų prašymus įsirengti kelio ženklus, teikia išvadas ir pasiūlymus;
5.4. analizuoja, teikia siūlymus dėl kelio ženklų, gatvių važiuojamosios dalies ženklinimo iš savivaldybės biudžeto lėšų įrengimo bei ruošia eismo schemas;
5.5. teikia siūlymus dėl šviesoforų sistemos tobulinimo;
5.6. rengia leidimus važiuoti didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis (jų junginiais) Klaipėdos mieste:
5.6.1. analizuoja transporto srautus, krovinių gabenimo specifiką, nagrinėja judėjimo schemas ir projektus;
5.6.2. parenka maršrutus, analizuoja ir nustato važiavimo sąlygas, laiką ir apribojimus, apskaičiuoja mokesčių dydį;
5.7. pateikia planuojamų pirkimų aprašymus ir jų vertes, pagal skyriaus kompetenciją rengia viešųjų pirkimų objektų technines užduotis, dalyvauja konkurso pasiūlymų techninės užduoties vertinimo komisijų ir darbo grupių darbe, teikia išvadas dėl konkurso pasiūlymų techninės užduoties vertinimo ir rengia atsakymų projektus konkurso dalyviams dėl viešojo pirkimo objekto techninės užduoties;
5.8. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje;
5.9. pagal kompetenciją rengia Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų ir kitų dokumentų (aprašų, taisyklių) projektus;
5.10. pagal kompetenciją renka, tvarko, analizuoja ir pagal įgaliojimus teikia informaciją, statistiką ir kitus duomenis.
6. Vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, departamento direktoriaus, skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su skyriaus funkcijomis.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Kiti įmonės darbo skelbimai:

Visi šios įmonės skelbimai (92) »