Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Turto valdymo ir priežiūros skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Mažeikiai - Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA
Mažeikių rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2020 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. A1-379

TURTO VALDYMO IR PRIEŽIŪROS SKYRIAUS
VYRIAUSIO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Turto valdymo ir priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga organizuoti ir kontroliuoti darbą statybos-remonto objektuose, siekiant ekonomiško ir efektyvaus lėšų panaudojimo Savivaldybės ir kitomis lėšomis finansuojamuose statybos ir remonto objektuose.
III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje turto valdymo ir priežiūros veiklos srityje.
IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį statybos inžinerijos krypties išsilavinimą;
4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų patirtį darbe, betarpiškai susijusiame su statyba, statybos projektavimu;
4.3. išmanyti statybos darbų technologiją ir mokėti spręsti statybos objektų darbų priežiūros ir kontrolės klausimus;
4.4. žinoti pastatų ir statinių konstrukcijas, mokėti vertinti jų būklę stiprumo, pastovumo, saugaus ir racionalaus eksploatavimo aspektais;
4.5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
4.6. mokėti dirbti Microsoft office programiniu paketu, „Sistelos” sąmatų sudarymo programa;
4.7. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais reglamentuojančiais vietos savivaldą, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą. Išmanyti Statybos įstatymą;
4.8. mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. užtikrina savo veiklos teisėtumą ir veiklos kokybę;
5.2. Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka vykdo statinių techninę ir naudojimo priežiūrą;
5.3. rengia pastatų naudojimo priežiūros metines programas, ataskaitas bei informaciją inžineriniais klausimais;
5.4. organizuoja statybos remonto procesą, siekiant efektyvaus ir ekonomiško visuomenės lėšų panaudojimo remontuojant Savivaldybei priklausančius pastatus bei statinius;
5.5. dalyvauja sprendžiant Savivaldybei priklausančių pastatų ir statinių eksploatavimo klausimus statybos ir inžinerinių konstrukcijų aspektais;
5.6. pagal pastato (statinio) naudotojo ar visuomenės signalą, atlieka objekto inžinerinį įvertinimą ir rengia pasiūlymus susidariusių problemų sprendimui, siekiant išvengti jo griūties arba neracionalaus eksploatavimo, ruošia defektinius aktus ;
5.7. kontroliuoja statybos-remonto darbų procesą, siekiant užtikrinti aukštą atliekamų darbų kokybę:
5.7.1. pasirašo paslėptų darbų aktus;
5.7.2. derina statybos-remonto darbų atlikimo aktus, tikrinant darbų kokybės atitikimą Lietuvos Respublikoje galiojančių statybos reglamentų reikalavimams ir atliktų darbų kiekių bei kainų atitikimą pateiktiems aktuose;
5.7.3. kontroliuoja, kad statyboje naudojamos medžiagos ir gaminiai būtų sertifikuoti Lietuvos Respublikos įstatymų ir reglamentų nustatyta tvarka;
5.7.4. vykdo rangovinių įmonių garantinių įsipareigojimų kontrolę;
5.8. rengia informaciją, analitinę medžiagą statybos-inžineriniais klausimais savivaldybės Tarybos bei savivaldybės administracijos posėdžiams;
5.9. rengia rajono Tarybos sprendimų, mero potvarkių bei administracijos direktoriaus įsakymų projektus statybos-inžineriniais ir organizaciniais klausimais;
5.10. kaupia ir sistemina statybinę-inžinerinę ir kitokią informaciją;
5.11. konsultuoja skyriaus kompetencijos klausimais rajono gyventojus, Savivaldybės įstaigas bei rajono Savivaldybės administracijos skyrius;
5.12. nagrinėja gyventojų skundus ir pareiškimus savo kompetencijos aspektais, dalyvauja komisijose, pasitarimuose, teismuose ir kitur, kai sprendžiami statybiniai-inžineriniai klausimai;
5.13. dalyvauja pastatų ir statinių priėmimo eksploatavimui komisijose;
5.14. dalyvauja komisijų darbe;
5.15. vykdo kitus administracijos vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo.
VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Vyriausiasis specialistas yra pavaldus Skyriaus vedėjui.

Pareiginės algos koeficientas: 7.80
CVB klientas

Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

daugiau info vtd.lt
informacija apie Valstybės tarnybos departamentas
1870 €
Vid. atlyginimas bruto
(45% didesnis už LT vidurkį)
57
Darbuotojų skaičius
Darbuotojų pasiskirstymas pagal atlyginimus (neatskaičius mokesčių):
25% uždirba iki 1299 €
25% uždirba 1299-1655 €
25% uždirba 1655-2224 €
25% uždirba nuo 2224 €