Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Turto valdymo skyrius Vyresnysis specialistas koef.-6.4 (karjeros valstybės tarnautojas)

Šalčininkai - Šalčininkų rajono savivaldybės administracija

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA

Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus

2019 m. spalio 1 d. įsakymu

Nr.1276

ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS TURTO VALDYMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Turto valdymo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti licencijų išdavimą, Savivaldybės bei socialinio būsto nuomą.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Turto valdymo skyriaus vyriausiajam specialistui priskiriamos šios specialiosios veiklos sritys:licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, tabako gaminiais,Savivaldybės bei socialinio būsto fondų sudarymas, Savivaldybės bei socialinio būsto nuoma.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą .

4.2. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, paramą būstui įsigyti ir išsinuomoti, alkoholio produktų bei tabako gaminių licencijų išdavimą, dokumentų valdymą ir naudojimą, teisės aktų rengimą ir kitus teisės aktus.

4.3. Mokėti dirbti šiomis kompiuterių programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

4.4. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

4.5. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją.

4.6. Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti darbą.

4.7. Būti pareigingam, darbščiam, tolerantiškam, komunikabiliam.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS


5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1. Organizuoja licencijų išdavimą, patikslinimą, papildymą, dublikatų išdavimą, galiojimo panaikinimą:

5.1.2. verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais;

5.1.3. verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais.

5.2. Vykdo kitas alkoholio produktų, tabako gaminių licencijavimo administravimui priskirtas funkcijas.

5.3. Sprendžia prekybos organizavimo viešose vietose, prekyvietėse klausimus.

5.4. Įgyvendina Savivaldybės socialinio būsto fondo plėtros politiką, rengia Tarybos sprendimų projektus dėl šio fondo plėtros programų tvirtinimo.

5.5. Nagrinėja rajono gyventojų prašymus dėl įrašymo į sąrašą savivaldybės socialiniam būstui išsinuomoti.

5.6. Sudaro rajono gyventojų sąrašą socialiniam būstui išsinuomoti.

5.7. Organizuoja savivaldybės būsto, socialinio būsto, laikinojo būsto, tarnybinių butų nuomos sutarčių parengimą ir apskaitą.

5.8. Nagrinėja prašymus dėl teisės į finansinę paskatą jaunoms šeimoms, įsigyjančioms pirmąjį būstą.

5.9. Rengia pažymas apie kredito gavėjo teisę į paramą būstui įsigyti arba motyvuotą rašytinį atsisakymą išduoti tokią pažymą.

5.10. Tvarko Savivaldybės būsto, socialinio būsto, tarnybinių butų ir laikinojo būsto fondus ir jų registrus. Užtikrina šių fondų sudarymą ir apskaitą.

5.11. Rengia rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl savivaldybės būsto, socialinio būsto, laikinojo būsto, tarnybinių butų (išnuomojimas, pripažinimas nuomininku, sutarties pakeitimai ir kt.).

5.12. Rengia ir tvarko dokumentus, susijusius su valstybės garantijomis nuomininkams, gyvenantiems savininkams grąžintuose gyvenamuosiuose namuose.

5.13. Kontroliuoja, kaip rajono Savivaldybės gyvenamųjų patalpų (socialinio būsto, laikinojo būsto, tarnybinių butų) nuomininkai laikosi nuomos sutartyse nurodytų sąlygų.

5.14. Renka medžiagą dėl nuomininkų, nevykdančių nuomos sutarties sąlygų, iškeldinimo teisės aktų nustatyta tvarka.

5.15. Dalyvauja komisijose ir pasitarimuose dėl Savivaldybės bei socialinio būsto fondo. Teikia konsultacijas ir metodinę paramą gyvenamojo fondo ir pagal kompetenciją kitais klausimais.

5.16. Rengia Tarybos sprendimų projektus dėl individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, fiksuotų pajamų mokesčio dydžių nustatymo. Teikia pasiūlymus dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių nustatymo.

5.17. Organizuoja socialinio būsto pirkimą.

5.18. Organizuoja bylų perdavimą archyvui.

5.19. Nagrinėja gaunamus asmenų prašymus ir pasiūlymus šiame pareigybės aprašyme numatytais klausimais. Nagrinėja asmenų skundus, išskyrus atvejus, kai skundžiami Turto valdymo skyriaus specialisto veiksmai, bei atvejus, numatytus Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 25 straipsnio 1 dalyje.

5.20. Vykdo kitas rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais nustatytas funkcijas, administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo pavedimus.

5.21. Kaupia ir pateikia duomenis, ataskaitas ir kitą informaciją raštu bei elektroniniu paštu suinteresuotoms ir tokią informaciją gauti turinčioms teisę institucijoms vyriausiojo specialisto kompetencijos klausimais.


VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
informacija apie Valstybės tarnybos departamentas
1950 €
Vid. atlyginimas bruto
(51% didesnis už LT vidurkį)
59
Darbuotojų skaičius
Darbuotojų pasiskirstymas pagal atlyginimus (neatskaičius mokesčių):
25% uždirba iki 1063 €
25% uždirba 1063-1813 €
25% uždirba 1813-2493 €
25% uždirba nuo 2493 €

Kiti įmonės darbo skelbimai:

Visi šios įmonės skelbimai (197) »