Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Ugdymo ir kultūros departamento Planavimo ir analizės skyriaus Vyriausiasis specialistas

Klaipėda - Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

Darbo pobūdis

 • Ugdymo ir kultūros departamento Planavimo ir analizės skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiais specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 11
 • Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti savivaldybės švietimo įstaigų savivaldybės biudžeto lėšų planavimą, rengti Švietimo skyriaus programas (pagal kuruojamą sritį), siekiant įgyvendinti skyriaus uždavinius ir funkcijas; užtikrinti racionalų skirtų asignavimų panaudojimą, analizuojant, planuojant, paskirstant ir tikslinant asignavimus.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • dalyvauja rengiant Strateginio veiklos plano programas pagal kuruojamą sritį;
 • analizuoja ir planuoja švietimo sričiai priskirtoms programoms bei priemonėms įgyvendinti reikalingų lėšų poreikį (nevalstybinių mokyklų (vykdančių švietimo programas), mokyklų-darželių, bendrojo ugdymo mokyklų ir centrų);
 • organizuoja ir rengia programas bei programų sąmatų projektus priskirtoje veiklos srityje;
 • vykdo mokyklų ūkio išlaidų atsiskaitymus su Klaipėdos rajono savivaldybe už mokinius, gyvenančius Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje, besimokančius Klaipėdos miesto bendrojo ugdymo mokyklose, teisės aktų nustatyta tvarka;
 • vykdo ūkio išlaidų kompensavimo atsiskaitymus su Klaipėdos rajono savivaldybe už Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje gyvenančius vaikus, ugdomus Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, teisės aktų nustatyta tvarka;
 • rengia savivaldybės biudžeto, mokymo lėšų naudojimo sutarčių projektus su nevalstybinėmis mokyklomis, viešosiomis įstaigomis, vykdančiomis švietimo programas;
 • skaičiuoja lėšų poreikį už valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą teisės aktų nustatyta tvarka;
 • suveda į programą „Biudžetas VS“ nevalstybinių mokyklų ir viešųjų įstaigų, vykdančių švietimo programas, biudžeto rengimo formas, tikrina programoje „Biudžetas VS“ kuruojamos srities įstaigų lėšų poreikį;
 • „programoje Biudžetas VS“ rengia suvestinius sąmatų projektus pagal kuruojamą sritį ir funkcinės klasifikacijos kodus pagal patvirtintus maksimalius asignavimus;
 • rengia švietimo programų sąmatų projektų suvestines pagal funkcinės klasifikacijos kodus ir programos suvestinę sąmatą;
 • rengia programų asignavimų paskirstymo projektus programų vykdytojams pagal patvirtintus asignavimus, programoje „Biudžetas VS“ rengia suvestinius skaičiavimus prie biudžeto programų sąmatų pagal kuruojamą sritį;
 • programoje „Biudžetas VS“ rengia suvestinius skaičiavimus prie programų sąmatų pagal kuruojamą sritį ir funkcinės klasifikacijos kodus ir pagal patvirtintus maksimalius asignavimus;
 • sudaro programos sąmatas pagal kiekvieną programos finansavimo šaltinį, visus funkcinės ir ekonominės klasifikacijos kodus;
 • vykdo kuruojamos srities programoms įgyvendinti patvirtintų asignavimų priežiūrą, analizuoja įgyvendinimo būklę, teikia siūlymus dėl asignavimų bei programų priemonių tikslinimo bei perskirstymo;
 • organizuoja ir rengia patikslintas programas ir patikslintas programų sąmatas pagal kiekvieną programos finansavimo šaltinį, visus funkcinės ir ekonominės klasifikacijos kodus;
 • rengia kuruojamos srities programoms įgyvendinti skirtų asignavimų panaudojimo ir kt. ataskaitas ir pagal įgaliojimus teikia jas suinteresuotiems asmenims ar institucijoms;
 • pagal poreikį nagrinėja skundus ir pareiškimus, susijusius su finansiniais ar turto naudojimo pažeidimais;
 • pagal savo kompetenciją rengia Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
 • analizuoja, sistemina, kaupia duomenis savo kompetencijai priskirtais klausimais;
 • bendradarbiauja su savivaldybės biudžetinėmis, viešosiomis įstaigomis, savivaldybės skyriais ir kitomis institucijomis savo kompetencijai priskirtais klausimais;
 • teikia informaciją pagal paklausimus savo kompetencijai priskirtais klausimais;
 • dalyvauja sudarytose darbo grupėse (komisijose) pagal atskirus įsakymus ar pavedimus;
 • vykdo kuruojamos srities įstaigų stebėseną.
 • Vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus, atitinkančius departamento tikslus ir funkcijas.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities vadybos ir verslo administravimo, ekonomikos arba vadybos krypties išsilavinimą;
 • 2 turėti darbo patirties vadybos ir verslo administravimo, ekonomikos, buhalterijos arba planavimo srityje;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius švietimo sistemą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, dokumentų valdymą, biudžeto sudarymą bei vykdymą, biudžeto asignavimų naudojimą ir dokumentų archyvavimą;
 • gebėti analizuoti, planuoti kuruojamos srities lėšų poreikį biudžeto asignavimams gauti, jų pokyčius, juos lemiančius veiksnius ir asignavimų panaudojimą;
 • mokėti kaupti, valdyti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu ir „Biudžetas VS“ programa.
CVB klientas

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt

Panašūs skelbimai: