Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Vadovybės vyriausiasis patarėjas (pareiginės algos koeficientas 14,0) (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Lietuvos statistikos departamentas

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA

Lietuvos statistikos departamento

generalinio direktoriaus

2019 m. liepos 25 d. įsakymu Nr. ŽĮ-181

LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIO DIREKTORIAUS VYRIAUSIOJO PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) generalinio direktoriaus vyriausiojo patarėjo pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo pareigybė (pareiginės algos koeficientas 14,0).

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Generalinio direktoriaus vyriausiojo patarėjo pareigybė reikalinga padėti generaliniam direktoriui formuoti ir įgyvendinti statistikos veiklos strategiją, koordinuoti teikiamų statistikos paslaugų kokybę ir plėtrą.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – statistikoje.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį statistikos ar ekonomikos studijų krypčių išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį statistikos srityje ar ekonomikos srityje, susijusioje su oficialiąja statistika;

4.3. mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B2 lygiu);

4.4. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

4.5. gebėti vadovauti programoms ir projektams. Turėti atstovavimo Europos Sąjungos institucijų ar kitų tarptautinių organizacijų darbo grupėse patirties;

4.6. gebėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, įžvelgti ir įvertinti problemas, siūlyti motyvuotus problemų sprendimo būdus;

4.7. išmanyti įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijas, dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;

4.8. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, darbo teisinius santykius, oficialiąją statistiką, departamento veiklą;

4.9. būti susipažinęs su Europos Sąjungos teisės aktais ir jų perkėlimo į nacionalinę teisę ypatumais, taip pat bendradarbiavimo su užsienio šalių institucijomis ir atstovais principais;

4.10. būti susipažinęs su pagrindinėmis Europos Sąjungos steigiamųjų sutarčių nuostatomis, įtvirtinančiomis Europos Sąjungos įkūrimo ir veiklos tikslus bei principus, kompetencijos sritis, institucijų struktūrą, jų veiklą, sprendimų priėmimo tvarką, ir kitomis nuostatomis;

4.11. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos pozicijų ir ataskaitų iš Europos Sąjungos institucijų darbo organų susitikimų rengimo reikalavimais ir rekomendacijomis.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1. koordinuoja Statistikos Praktikos kodekso reikalavimų įgyvendinimą, vykdo Vadovybės atstovo kokybei funkcijas;

5.2. koordinuoja darnaus vystymosi rodiklių ir statistinės informacijos pagal šalies suskirstymo (NUTS) lygmenį rengimą ir plėtrą;

5.3. koordinuoja departamento priemonių įgyvendinimą Vyriausybės tarpinstitucinėse programose, kontroliuoja jų įvykdymą;

5.4. koordinuoja pozicijų rengimą ES statistikos srities teisės aktams;

5.5. koordinuoja Asmens duomenų apsaugos reglamento reikalavimų įgyvendinimą, kontroliuoja jų vykdymą;

5.6. palaiko ryšius su kitų šalių statistikos tarnybomis ir tarptautinėmis statistikos organizacijomis, pagal kompetenciją, atstovauja departamentui dvišaliuose ir daugiašaliuose bei tarptautiniuose susitikimuose, ES darbo grupėse ir komitetuose;

5.7. generalinio direktoriaus pavedimu atstovauja departamentui oficialiuose susitikimuose ir renginiuose, pagal savo kompetenciją vadovauja ar dalyvauja tarpinstitucinėse bei departamento komisijose, komitetuose ir darbo grupėse;

5.8. pagal savo kompetenciją palaiko ryšius su valstybės institucijomis, žiniasklaida ir visuomene, su akademine visuomene, mokslo ir mokymo institucijomis;

5.9. vykdo kitus generalinio direktoriaus vienkartinio pobūdžio pavedimus.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus departamento generaliniam direktoriui.
CVB klientas

Lietuvos statistikos departamentas

daugiau info vtd.lt

Panašūs skelbimai: