Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Vaiko teisių apsaugos skyrius vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Kaunas - Kauno miesto savivaldybės administracija

Darbo pobūdis

1. Vaiko teisių apsaugos skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 12.
 • Vyriausiojo specialisto pareigybės paskirtis yra įgyvendinti vaiko teisių apsaugą reglamentuojančius įstatymus ir kitus teisės aktus, ginti vaiko teises bei jo teisėtus interesus, organizuoti vaiko teisių apsaugos priemonių vykdymą.

Vyriausiojo specialisto funkcijos yra šios:
 • nustatyti vaikus, kuriems reikalinga globa (rūpyba), tvarkyti globojamų (rūpinamų) vaikų apskaitą, organizuoti laikinosios ir nuolatinės globos (rūpybos) nustatymą likusiems be tėvų globos vaikams, vykdyti vaiko laikinosios ir nuolatinės globos (rūpybos) šeimose ir socialinės globos įstaigose priežiūrą, siekiant apginti likusių be tėvų globos vaikų teises;
 • siekiant užtikrinti vaiko teises:
 • lankytis šeimose (įskaitant ir socialinės rizikos šeimas), tikrinti nepilnamečių gyvenimo, buities ir ugdymo sąlygas šeimoje, globos institucijose, vaikų ir paauglių mokymo, ugdymo, gydymo, reabilitacijos įstaigose, darbo ir bausmės atlikimo vietose, paimti vaiką iš tėvų ar kitų teisėtų jo atstovų;
 • analizuoti turimą informaciją apie vaiką ir jo šeimą ir nustatyti, ar įtraukti šeimą į socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą, ar, esant teigiamų pokyčių, išbraukti iš šios apskaitos;
 • kaupti, analizuoti, sisteminti duomenis apie socialinės rizikos šeimas, auginančias vaikus, taip pat neprižiūrimus, socialiai ir pedagogiškai apleistus, smurtą patyrusius vaikus, organizuoti jiems reikalingą pagalbą;
 • pagal teisės aktais suteiktus įgaliojimus dalyvauti nepilnamečio nukentėjusiojo, liudytojo, įtariamojo ar kaltinamojo apklausose, kituose ikiteisminio tyrimo metu atliekamuose procesiniuose veiksmuose, teismų posėdžiuose, kuriuose dalyvauja nepilnametis;
 • dalyvauti vykdymo procese, vykdant neturtinio pobūdžio sprendimus vaiko atžvilgiu;
 • siekiant spręsti vaiko teisių apsaugos problemas:
 • teikti informaciją apie vaiką tėvui ir motinai, gyvenantiems skyrium, išskyrus atvejus, kai tėvas ar motina kelia grėsmę vaiko sveikatai ar gyvybei;
 • įpareigoti tėvus sudaryti sąlygas artimiems giminaičiams bendrauti su vaiku (jei tėvai atsisako tokias sąlygas sudaryti), kai tai neprieštarauja vaiko interesams;
 • teikti informaciją vaikų globos institucijoms apie asmenį, pageidaujantį priimti vaiką į savo šeimą savaitgaliais, atostogų metu ir švenčių dienomis;
 • teikti informaciją suinteresuotoms institucijoms apie galimus įvaikinti vaikus, siekiant padėti organizuoti įvaikinimą;
 • siekiant apginti vaikų teises ir teisėtus jų interesus:
 • rengti išvadas socialinių paslaugų centrui dėl socialinių paslaugų poreikio nustatymo, trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos vaikui skyrimo, bendradarbiauti su socialiniais darbuotojais dėl pagalbos vaikui ir šeimai teikimo;
 • rengti tarpininkavimo raštus dėl prašymo išduoti asmens tapatybės kortelę ar pasą;
 • rengti sutikimus dėl nepilnamečio, sulaukusio 16 metų, ir rūpintojo gyvenimo skyrium;
 • siekiant tinkamai atstovauti vaiko teisėms ir teisėtiems interesams:
 • pagal teisės aktais suteiktus įgaliojimus rengti išvadas, pažymas, ieškinio pareiškimus ir kitus procesinius dokumentus teismui dėl tėvų valdžios apribojimo, vaiko atskyrimo nuo tėvų ar atskyrimo panaikinimo, vaiko gyvenamosios vietos ir nuolatinės globos nustatymo, išlaikymo priteisimo, globėjo skyrimo, vaiko tėvų (ar vieno iš jų) nušalinimo nuo nepilnamečiam vaikui priklausančio turto netinkamo tvarkymo ir kitais Skyriaus kompetencijos klausimais, atstovauti Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais pirmosios instancijos teismuose, kitose valstybės institucijose;
 • kreiptis į atitinkamas teisėsaugos institucijas, kad asmenims, keliantiems grėsmę vaiko saugumui ir sveikatai, būtų taikomos civilinės, administracinės ar baudžiamojo poveikio priemonės;
 • surašyti administracinio teisės pažeidimo protokolus, numatytus Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 2591 straipsnyje;
 • apklausti vaiką, nedalyvaujant jo tėvams, ir dalyvauti apklausiant nepilnamečius, siekiant išsiaiškinti vaiko nuomonę;
 • organizuoti rasto, palikto vaiko arba vaiko, kurio negalima atiduoti tėvams dėl jų netinkamo gyvenimo būdo, gimimo registravimą, suteikti vaikui vardą, pavardę, siekiant įregistruoti vaiką;
 • konsultuoti tėvus, mokytojus, auklėtojus ir vaikus vaiko teisių apsaugos, globos (rūpybos), įvaikinimo ir teisės apžeidimų prevencijos klausimais, rengti atsakymus į prašymus ir paklausimus, siekiant suteikti informaciją pagal savo kompetenciją;
 • bendradarbiauti su policijos, švietimo, sveikatos priežiūros ir socialinės globos įstaigomis, pedagoginėmis psichologinėmis tarnybomis, kitomis valstybės, savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, sprendžiant su vaiko teisių apsauga susijusius klausimus, įgyvendinant su vaiko teisių apsauga susijusius projektus, kad būtų tobulinamos vaiko teisių apsaugos priemonės;
 • vykdyti kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.

Reikalavimai

 • Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 • turėti 1 metų pedagoginio, teisinio, socialinio darbo ar darbo viešojo administravimo srityje patirtį;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, vaiko teisių apsaugą, dokumentų valdymą ir naudojimą, teisės aktų rengimą;
 • mokėti dirbti šiomis kompiuterių programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;
 • mokėti kaupti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
CVB klientas

Kauno miesto savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt

Panašūs skelbimai: