Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Valdymo organizavimo skyriaus Vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas - 7,5) (karjeros valstybės tarnautojas)

Marijampolė - Marijampolės apskrities vyriausiasis policijos komisariatas

Darbo pobūdis

1. Valdymo organizavimo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybė reikalinga dalyvauti vykdant Marijampolės apskr. VPK personalo politiką, organizuojant psichologų darbą, įgyvendinant policijos pareigūnų ir darbuotojų psichologinio atsparumo psichosocialiniams rizikos veiksniams stiprinimą, psichologinės pagalbos teikimą, saugios ir palankios darbui aplinkos kūrimą ir vykdant psichologinį darbuotojų įvertinimą. Šios pareigybės darbo vieta yra Marijampolės apskr. VPK.
 • Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • padeda Marijampolės apskr. VPK vadovui įgyvendinti personalo politiką, konsultuoja kolektyvo formavimo, konfliktinių situacijų sprendimo ir stresinių situacijų valdymo klausimais;
 • konsultuoja policijos pareigūnus ir darbuotojus darbinių ir asmeninių problemų sprendimo klausimais;
 • teikia psichologinę pagalbą policijos įstaigų darbuotojams ir jų šeimos nariams po kritinių įvykių;
 • esant poreikiui, teikia psichologines konsultacijas policijos darbuotojų šeimos nariams;
 • dalyvauja rengiant ir įgyvendinant mokymo ir prevencines programas bei projektus, susijusius su policijos pareigūnų ir darbuotojų veiklos tobulinimu, psichologinio atsparumo psichosocialiniams rizikos veiksniams stiprinimu ir palankaus psichologinio mikroklimato darbe kūrimu;
 • pagal kompetenciją organizuoja ir veda tarnybinius mokymus policijos darbuotojams bendravimo, streso ir konfliktų valdymo bei kitomis psichologinėmis temomis;
 • rengia metodines rekomendacijas policijos įstaigų darbuotojams psichologinėmis temomis ir konsultuoja jų įgyvendinimo klausimais;
 • atlieka psichologinį pretendentų į Lietuvos policijos mokyklą testavimą ir rengia testavimo išvadas (charakteristikas);
 • organizuoja ir atlieka psichologinio policijos įstaigų kolektyvų mikroklimato tyrimus, analizuoja jų rezultatus, teikia siūlymus nustatytoms problemoms spręsti;
 • organizuoja ir atlieka psichologinius tyrimus, susijusius su psichologiniais policijos darbo aspektais;
 • dalyvauja adaptuojant psichologines tyrimo metodikas policijos pareigūnų imčiai;
 • pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje;
 • kaupia, sistemina ir apibendrina su psichologų darbine veikla susijusią informaciją;
 • inicijuoja ir rengia su psichologų veikla susijusius teisės aktus ar jų pakeitimus;
 • pagal kompetenciją vykdo kitus šiame pasreigybės aprašyme nenurodytus su Skyriaus ir psichologo funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Marijampolės apskr. VPK strateginiai tikslai.

Reikalavimai

 • Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų srities psichologijos krypties išsilavinimą, bakalauro ir magistro kvalifikacinius laipsnius arba universitetinių vientisųjų studijų magistro kvalifikacinį laipsnį;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vidaus tarnybą, policijos veiklą, valstybės tarnybą, dokumentų rengimo taisykles;
 • išmanyti dokumentų ir teisės aktų rengimo ir derinimo tvarką;
 • užtikrinti asmeninio pobūdžio informacijos konfidencialumą, išmanyti profesinės psichologo etikos kodeksą ir laikytis jo reikalavimų;
 • mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti darbą, analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti išvadas ir teikti rekomendacijas;
 • mokėti dirbti kompiuterinės dokumentų rengimo programinės įrangos paketu, mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office arba LibreOffice programų paketu;
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

Kiti įmonės darbo skelbimai:

Visi šios įmonės skelbimai (56) »