Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Vartojimo prekių skyriaus vyriausiasis specialistas (darbo vieta Tauragėje, pareiginės algos koeficientas - 7,1) (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA
Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus
2018 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 1-187

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS
VARTOJIMO PREKIŲ SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Vartojimo prekių skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II. PASKIRTIS

2. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Vartojimo prekių skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga padėti įgyvendinti valstybinę vartotojų teisių apsaugos politiką ne maisto prekių srityse, ginti vartotojų teises ir organizuoti vartotojų, kitų asmenų prašymų, skundų, pranešimų, pasiūlymų dėl vartotojų teisių gynimo ne maisto prekių srityse, nagrinėjimą, organizuoti ir užtikrinti vartotojų teisę į informaciją.

III. VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje – vartotojų teisių apsauga ne maisto prekių srityje.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. Turėti aukštąjį universitetinį teisės mokslų studijų krypties išsilavinimą;
4.2. Žinoti bei sugebėti taikyti praktikoje Civilinį kodeksą, Administracinių teisės pažeidimų kodeksą, Valstybės tarnybos, Viešojo administravimo, Vartotojų teisių apsaugos, Administracinių bylų teisenos, Korupcijos prevencijos įstatymus ir kitus su vartotojų teisių apsauga susijusius teisės aktus. Be to, gerai žinoti ir sugebėti taikyti praktikoje Europos Sąjungos bei tarptautinės teisės aktus, reglamentuojančius vartotojų teisių apsaugą;
4.3. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų rengimo taisykles, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, gebėti jas taikyti praktikoje;
4.4. Mokėti dirbti asmeniniu kompiuteriu Word, Excel, Outlook, Adobe Reader, programomis.
V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. Pagal kompetenciją dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, atlieka įstatymų ir kitų teisės aktų analizę, nagrinėja ministerijų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigų, kitų institucijų parengtų dokumentų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų bei kitų teisės aktų projektus ir teikia dėl jų išvadas bei pasiūlymus, ar šie aktai atitinka vartotojų teisių apsaugos politiką ne maisto produktų srityse, siekiant užtikrinti vartotojų teisių apsaugą;
5.2. Pagal kompetenciją tiria vartotojų ir kitų asmenų prašymus, skundus, siekiant užtikrinti vartotojų teisių apsaugą;
5.3. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus pavedimu dalyvauja Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos ir kitų valstybės institucijų sudarytų darbo grupių, komisijų veikloje, tarpinstituciniuose susitikimuose, siekiant tinkamai įgyvendinti vartotojų teisių apsaugos politiką šiose srityse;
5.4. Skyriaus vedėjui pavedus rengia medžiagą Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisijos posėdžiams nagrinėjant vartotojų prašymus vartotojų ginčų sprendimo ne teisme tvarka dėl vartotojų teisių pažeidimų ne maisto produktų srityse, siekiant apginti vartotojų teises ir interesus bei užtikrinti tinkamą vartotojų teisių apsaugą;
5.5. Kartu su Teisės skyriumi rengia ieškinių bei išvadų projektus teismams vykdant vartotojų viešojo intereso gynimą ar Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą įtraukus į bylos nagrinėjimą, siekiant apginti vartotojo teises ir teisėtus interesus ne maisto produktų srityse.
5.6. Rengia medžiagą seminarams, konferencijoms, spaudos ir kitiems pranešimams vartotojų teisių apsaugos klausimais, dalyvauja vykdant vartotojų, prekių pardavėjų, gamintojų ir paslaugų teikėjų švietimą vartotojų teisių apsaugos klausimais ne maisto produktų srityse, siekiant užtikrinti tinkamą visuomenės informavimą vartotojų teisių apsaugos klausimais;
5.7. Teikia informaciją vartotojams, valstybės, savivaldybės institucijų specialistams, verslo atstovams vartotojų teisių apsaugos klausimais ne maisto produktų srityse, siekiant apsaugoti vartotojus nuo jų ekonominiams interesams kylančios rizikos;
5.8. Pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos veiklos planą, kad būtų tinkamai ir laiku parengti ir įgyvendinti šio plano uždaviniai ir priemonės;
5.9. Teikia pasiūlymus dėl Skyriaus veiklos plano bei rengia Skyriaus veiklos ataskaitas tam, kad būtų įgyvendinti skyriaus uždaviniai ir funkcijos;
5.10. Pagal kompetenciją rengia, kaupia bei apibendrina informaciją vartotojų teisių apsaugos klausimais, teikia išvadas ir siūlymus, siekiant tobulinti vartotojų teisių apsaugą ne maisto prekių srityse;
5.11. Vykdo kitus su Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus, Skyriaus vedėjo pavedimus ir nurodymus tam, kad būtų pasiekti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
CVB klientas

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

daugiau info vtd.lt

Panašūs skelbimai: