Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Vertėjų poskyris Specialistas (darbo vieta - Šalčininkų mieste) (karjeros valstybės tarnautojas)

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Vilniaus aps. vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Vilniaus aps. VPK) Valdymo organizavimo skyriaus (toliau – VOS) Vertėjų poskyrio specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas (nutolusi darbo vieta - Šalčininkų rajono policijos komisariate, Šalčininkų mieste).
- Pareigybės lygis – A.
- Pareigybės kategorija – 8

- Vilniaus aps. VPK VOS Vertėjų poskyrio specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti tarptautinį bendradarbiavimą su teisėsaugos institucijomis ir įgyvendinti lygybės principą asmenims, nemokantiems valstybinės kalbos.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- vykdo Vilniaus aps. VPK struktūrinių padalinių parengtų ir gautų dokumentų vertimą raštu iš/į valstybinės kalbos iš/į rusų ar iš/į lenkų kalbas;
- atlieka vertimus žodžiu iš/į rusų ar iš/į lenkų kalbas asmenims, nemokantiems valstybinės kalbos, Vilniaus aps. VPK struktūrinių padalinių organizuojamuose procesiniuose veiksmuose ir baudžiamųjų, administracinių bylų nagrinėjime;
- atlieka vertimus iš/į valstybinės kalbos iš/į rusų ar iš/į lenkų kalbas atvykus užsienio šalių delegacijų atstovams į Vilniaus aps. VPK ar jo struktūrinius padalinius;
- laikosi dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių, darbo drausmės;
- vykdo kitus su Vilniaus aps. VPK funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti policijos sistemos strateginiai tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą humanitarinių mokslų studijų srities filologijos krypties išsilavinimą;
- išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius tarnybinę veiklą, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių reikalavimus;
- mokėti rusų ir lenkų kalbas C1 lygiu;
- mokėti dirbti su Microsoft Office arba Libre Office programiniu paketu ir informacinėmis sistemomis;
- sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
- atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ,,RIBOTO NAUDOJIMO“.

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1389€ – 71% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra march mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »