Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Vidaus audito skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Pareigybės aprašymas

VIDAUS AUDITO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Vidaus audito skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė yra skirta padėti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – ministerija), jai pavaldžių ir (arba) atskaitingų viešųjų juridinių asmenų vadovams siekti viešųjų juridinių asmenų veiklos tikslų, tobulinant viešųjų juridinių asmenų valdymą, rizikos valdymą ir vidaus kontrolę, taip pat teikti informaciją, analitinę medžiagą, vertinimus, rekomendacijas, konsultacijas ir patarimus, susijusius su audituota veikla.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas ministerijos, jai pavaldžių ir (arba) atskaitingų viešųjų juridinių asmenų vidaus audito bendrojoje veiklos srityje.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį ekonomikos, teisės, viešojo administravimo ar vadybos studijų krypties išsilavinimą;
4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų vidaus audito ar audito patirtį;
4.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, išmanyti ir mokėti taikyti praktikoje teisės aktus, reglamentuojančius vidaus auditą;
4.4. išmanyti audituojamą sritį;
4.5. sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu ir šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis (MS Office, MS Teams programos, internetas, elektroninis paštas);
4.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
4.7. išmanyti vidaus auditorių profesinės etikos bei tarnybinio protokolo principus.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. tiria ir vertina viešojo juridinio asmens valdymą, rizikos valdymą ir vidaus kontrolę;
5.2. tiria ir vertina viešojo juridinio asmens gautų Europos Sąjungos ir (arba) tarptautinės finansinės paramos lėšų panaudojimo administravimą, teikia išvadas ir rekomendacijas dėl jo tobulinimo;
5.3. teikia rekomendacijas ir konsultacijas dėl viešojo juridinio asmens valdymo, rizikos valdymo ir vidaus kontrolės tobulinimo;
5.4. vertina, kaip viešieji juridiniai asmenys laikosi veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų;
5.5. vertina, kaip viešieji juridiniai asmenys įgyvendina strateginius planavimo dokumentus arba kitus veiklos planus;
5.6. vertina, kaip viešieji juridiniai asmenys vykdo veiklą ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo požiūriu;
5.7. vertina, kaip viešieji juridiniai asmenys valdo riziką (nustato, analizuoja rizikos veiksnius ir parenka priemones, kurios sumažintų arba pašalintų neigiamą poveikį viešojo juridinio asmens veiklai);
5.8. vertina, kaip valstybės ir savivaldybės turtas valdomas, naudojamas ir juo disponuojama, taip pat ar viešojo juridinio asmens turtas saugomas nuo neteisėtų veikų, ar turto apskaitos duomenys patikimi;
5.9. vertina, kaip viešieji juridiniai asmenys užtikrina teikiamos informacijos apie finansinę ir kitą veiklą patikimumą, aktualumą, išsamumą ir teisingumą, taip pat vertina būdus, kaip renkama, analizuojama, klasifikuojama ir skelbiama tokia informacija;
5.10. vertina, kaip viešieji juridiniai asmenys užtikrina informacinių sistemų valdymą ir saugumą;
5.11. atlieka korupcijos rizikos valdymo vertinimą;
5.12. rengia vidaus audito ataskaitas, pažymas;
5.13. atlieka pažangos stebėjimą – stebi ir vertina, kaip įgyvendinamos vidaus auditų ataskaitose pateiktos rekomendacijos;
5.14. vykdo ir kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės, skyriaus vedėjo pavedimus žodžiu ir raštu, siekiant ministerijos strateginių tikslų įgyvendinimo.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Pareiginės algos koeficientas: 10.50
informacija apie Valstybės tarnybos departamentas
1870 €
Vid. atlyginimas bruto
(45% didesnis už LT vidurkį)
57
Darbuotojų skaičius
Darbuotojų pasiskirstymas pagal atlyginimus (neatskaičius mokesčių):
25% uždirba iki 1299 €
25% uždirba 1299-1655 €
25% uždirba 1655-2224 €
25% uždirba nuo 2224 €