Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Vidaus tyrimų skyriaus Patarėjas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Pareigybės aprašymas

Pareigybės aprašymas .HeaderFont { font-family: "Times New Roman"; font-weight: bold; font-size: 12pt; text-align: center; } .RegularFont { font-family: "Times New Roman"; font-size: 12pt; } .TextAlignment { text-align: justify; } .TextPadding { padding-left: 40px; } VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIDAUS TYRIMŲ SKYRIAUS PATARĖJAS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – patarėjas (VIII lygmuo).
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.


II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. priežiūra ir kontrolė.
4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
4.1. administracinių paslaugų teikimas.


III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
5.1. Vykdo priežiūrą ir kontrolę teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros srityje.
6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
6.1. Teikia administracines paslaugas teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros srityje.


IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
8. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
9. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.
10. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.
11. Planuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų planavimą.
12. Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.
13. Rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir kontrole susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
14. Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.
15. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl priežiūros ir (ar) kontrolės arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą.
16. Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu susijusios informacijos apdorojimą.
17. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl paslaugų teikimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
18. Organizuoja administracinių paslaugų teikimą arba prireikus koordinuoja paslaugų teikimo organizavimą.
19. Rengia ir teikia informaciją su administracinių paslaugų teikimu ir susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su paslaugų teikimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
20. Rengia ir teikia pasiūlymus su administracinių paslaugų teikimu susijusiais klausimais.
21. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.
22. Tiria skundus ir pranešimus dėl darbuotojų veiksmų, neveikimo, sprendimų, perpatikrina sprendimų teisėtumą, tiria darbo drausmės pažeidimus ir tarnybinius nusižengimus , nustatyta tvarka pagal suteiktus įgaliojimus vykdo administracinių nusižengimų bylų teiseną, imasi veiksmų dėl nustatytų pažeidimų šalinimo..
23. Padeda skyriaus vedėjui organizuoti, koordinuoti, kontroliuoti skyriaus veiklą, užtikrinti vienodą teisės aktų taikymo praktiką, organizuoti procesų pertvarkymą ir optimizavimą; vykdo darbuotojų adaptaciją, pavadavimą, analizuoja veiklą, identifikuoja problemas, jų priežastis, korupcijos rizikas, teikia pasiūlymus dėl veiklos ir teisės aktų tobulinimo.
24. Dalyvauja darbo grupių, komisijų darbe, pasitarimuose, seminaruose, atstovauja įstaigai ir valstybei (jei tai numatyta) kitose institucijose, organizacijose, esant poreikiui, teismuose, ikiteisminėse ginčų nagrinėjimo institucijose ir pan..
25. Nustatęs pažeidimus, kuriuos tiria kiti subjektai, persiunčia jiems informaciją..
26. Pagal kompetenciją vykdo kitas funkcijas pagal Statybos įstatymą, Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymą, Teritorijų planavimo įstatymą, Valstybės tarnybos įstatymą, Darbo kodeksą, juos įgyvendinančius ir kitus teisės aktus, padalinio nuostatus..


V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

27. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
27.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
27.2. studijų kryptis – architektūra (arba);
27.3. studijų kryptis – statybos inžinerija (arba);
27.4. studijų kryptis – teisė (arba);
arba:
27.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
27.6. darbo patirties sritis – statybų organizavimo ar priežiūros patirtis; 27.7. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 2 metai;


VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

28. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
28.1. komunikacija - 4 lygis;
28.2. analizė ir pagrindimas - 5 lygis;
28.3. patikimumas ir atsakingumas - 4 lygis;
28.4. organizuotumas - 4 lygis;
28.5. vertės visuomenei kūrimas - 4 lygis.
29. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
29.1. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas - 4 lygis;
29.2. orientacija į aptarnaujamą asmenį - 4 lygis;
29.3. informacijos valdymas - 4 lygis.Susipažinau ________________________ (Parašas) ________________________ (Vardas ir pavardė) ________________________ (Data)

Pareiginės algos koeficientas: 8.30
Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

daugiau info vtd.lt
informacija apie Valstybės tarnybos departamentas
2231 €
Vid. atlyginimas bruto
(59% didesnis už LT vidurkį)
62
Darbuotojų skaičius
Darbuotojų pasiskirstymas pagal atlyginimus (neatskaičius mokesčių):
25% uždirba iki 1646 €
25% uždirba 1646-2023 €
25% uždirba 2023-2699 €
25% uždirba nuo 2699 €