Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Viešosios tvarkos skyriaus vyriausiasis specialistas, pareiginės algos koeficientas - 6,40 (karjeros valstybės tarnautojas)

Marijampolė - Marijampolės savivaldybės administracija

Pareigybės aprašymas

VIEŠOSIOS TVARKOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Viešosios tvarkos skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga – prižiūrėti ir kontroliuoti, kaip laikomasi taisyklių ar tvarkų, patvirtintų valstybinių institucijų, savivaldybės tarybos sprendimu, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, už kurių pažeidimus atsiranda administracinė atsakomybė.


III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Vyriausiasis specialistas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – kontroliavimo, kaip laikomasi Savivaldybės patvirtintų taisyklių ir kitų pagal kompetenciją priskirtų teisės aktų reikalavimų, administracinio poveikio priemonių taikymo.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

4.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais norminiais aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksu;

4.3. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

4.4. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

4.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, kalbos kultūrą;

4.6. mokėti dirbti ,,Microsoft Office“ programiniu paketu, „ArcGIS“ programomis, ,,Internet Explorer“, ,,Microsoft Outlook“ arba ,,Microsoft Outlook Express“ programomis.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. pagal kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų, gyvenančių bei vykdančių veiklą savivaldybės teritorijoje gautus prašymus ir skundus, priima administracines poveikio priemones ir laiku parengia atsakymus;

5.2. kontroliuoja, kaip laikomasi Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių triukšmo valdymą, triukšmo prevencijos Marijampolės savivaldybės viešosiose vietose taisyklių;

5.3. kontroliuoja transporto priemonių stovėjimo tvarką gyvenamosiose zonose ir daugiabučių namų kiemuose;

5.4. kontroliuoja, kaip laikomasi Marijampolės savivaldybės teritorijos tvarkymo ir švaros taisyklių reikalavimų;

5.5. kontroliuoja, kaip laikomasi Gyvūnų laikymo Marijampolės savivaldybės teritorijos gyvenamosiose vietovėse taisyklių reikalavimų;

5.6. kontroliuoja, kaip laikomasi Marijampolės savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimų;

5.7. kontroliuoja, kaip laikomasi Marijampolės savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių reikalavimų;

5.8. kontroliuoja, kaip laikomasi mažmeninės prekybos taisyklių prekybos įmonėse, viešosiose vietose;

5.9. kontroliuoja, kaip laikomasi draudimų vartoti alkoholinius gėrimus viešosiose vietose ir tabako gaminius draudžiamose vietose reikalavimų.

5.10. kontroliuoja, kaip laikomasi Žmonių gyvybės apsaugos Marijampolės savivaldybės vandens telkiniuose bei žmonių saugaus elgesio vandenyje ir ant ledo taisyklių reikalavimų;

5.11. kontroliuoja, kaip laikomasi Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo ir išorinės reklamos įrengimo tvarkos reikalavimų;

5.12. vykdo patikrinimus sanitarinės priežiūros klausimais, pasitelkdamas policijos, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Marijampolės departamento, Marijampolės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Aplinkos apsaugos departamento Marijampolės valdybos atstovus;

5.13. tikrina, kaip vežėjai laikosi keleivių ir bagažo vežimo kelių transportu taisyklių bei Keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais taksi taisyklių;

5.14. tikrina ar vežėjų naudojamos keleivių vežimo transporto priemonės atitinka keleivių vežimo reikalavimus;

5.15. kontroliuoja, kaip vežėjai laikosi keleivinio kelių transporto priemonių apipavidalinimo nuostatų;

5.16. tikrina vežėjų pateiktas keleiviams išduotų bilietų kontrolines juostas, kasos pajamų žurnalus;

5.17. tikrina kaip vežėjai laikosi eismo tvarkaraščių, patvirtintų vietinio susisiekimo maršrutuose, teikia informaciją apie pažeidimus;

5.18. kontroliuoja miesto ir priemiesčio keleivių vežėjų darbą;

5.19. rengia leidimus asmenims, norintiems vykdyti pavežėjimo veiklą lengvaisiais automobiliais, taksi;

5.20. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais, taksi;

5.21. pagal skyriaus kompetenciją veda duomenis į Licencijų informacinę sistemą;

5.22. rengia dokumentus atitinkamoms valstybinėms institucijoms (VMI, Policijai, VĮ ,,Regitra“) dėl kaltės įrodymo ir baudų išieškojimo;

5.23. teisės aktų nustatytais pagrindais ir tvarka pagal savo kompetenciją surašo administracinių nusižengimų protokolus ir taiko administracinio poveikio priemones vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksu ir Administracijos direktoriaus suteiktais įgaliojimais, atlieka nutarimų skirti administracines nuobaudas vykdymo kontrolę;

5.24. registruoja administracinių nusižengimų protokolus ir tvarko jų apskaitą;

5.25. registruoja elektroninėje dokumentų valdymo sistemoje juridinių ir fizinių asmenų prašymus kompetencijos klausimais ir su tuo susijusius parengtus dokumentus;

5.26. rengia Tarybos sprendimų ir Administracijos direktoriaus įsakymų projektus savo kompetencijos klausimais;

5.27. saugo asmens duomenų paslaptį, jei duomenys neskirti skelbti viešai;

5.28. teikia numatomų formuoti dokumentų bylų sąrašą, organizuoja dokumentų sisteminimą ir bylų perdavimą įforminimui ir saugojimui;

5.29. atlieka ir kitus nenuolatinio pobūdžio Viešosios tvarkos skyriaus vedėjo pavedimus, nenumatytus šiame pareigybės aprašyme, tam, kad būtų pasiekti administracijos strateginiai tikslai.


VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Viešosios tvarkos skyriaus vedėjui.
CVB klientas

Marijampolės savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt

Panašūs skelbimai: