Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Administravimo skyriaus informacinių technologijų sistemų administratorius, pareiginės algos koeficientas 7,5 (785 Eur į rankas))

Vilnius - Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA

Migracijos departamento prie

Lietuvos Respublikos

vidaus reikalų ministerijos

direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 14 d.

įsakymu Nr. 3K-132


ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ SISTEMŲ ADMINISTRATORIAUS


PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ


1. Administravimo skyriaus (toliau – skyrius) informacinių technologijų sistemų administratorius, darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, yra specialistų grupės pareigybė.

2. Pareigybės lygis – A.

3. Pareigybės paskirtis – administruoti Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Migracijos departamentas) valdomas ar tvarkomas informacines sistemas ir registrus.

4. Pareigybės pavaldumas – šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.


II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI


5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį išsilavinimą;

5.2. mokėti anglų kalbą B1 lygiu;

5.3. turėti 1 metų darbo patirties informacinių technologijų srityje;

5.4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Migracijos departamento veiklos sritis;

5.5. mokėti dirbti „Microsoft Windows“ operacinėmis sistemomis ir „Microsoft Office“ raštinės programų paketu.III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS


6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. dalyvauja Lietuvos migracijos informacinės sistemos (MIGRIS) ir kitų su Migracijos departamento veikla susijusių informacinių sistemų ir registrų (toliau – IS / registrai) kūrimo, modernizavimo, testavimo, diegimo darbuose, naujos ir (ar) modifikuotos programinės įrangos priėmimo eksploatuoti veiklose;

6.2. prižiūri ir administruoja MIGRIS ir kitus IS / registrus;

6.3. nustato ir registruoja MIGRIS ir kitų IS / registrų sutrikimų priežastis, koordinuoja sutrikimų šalinimą;

6.4. bendrauja su MIGRIS ir kitų IS / registrų diegėjais sistemų priežiūros ir palaikymo klausimais;

6.5. teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl MIGRIS ir kitų IS / registrų kūrimo ir modifikavimo;

6.6. rengia viešųjų pirkimų užduotis, susijusias su programinės ar techninės įrangos įsigijimu, atlieka ekspertinį pasiūlymų vertinimą;

6.7. dalyvauja MIGRIS ir kitų IS / registrų, bendrojo naudojimo duomenų bazių kūrimo ir plėtros darbo grupėse;

6.8. telefonu, el. paštu ar kitomis telekomunikacijos priemonėmis teikia klientams informaciją, susijusią su Migracijos departamento teikiamomis elektroninėmis paslaugomis;

6.9. telefonu, el. paštu ar kitais būdais konsultuoja Migracijos departamento ir kitų institucijų darbuotojus MIGRIS ir kitų IS / registrų naudojimo klausimais, teikia pagalbą apdorojant ir panaudojant MIGRIS ir kitose IS / registruose esančią informaciją;

6.10. analizuoja ir apibendrina klientų, Migracijos departamento ar kitų institucijų darbuotojų dažniausiai užduodamus klausimus, skundus, problemas, susijusias su Migracijos departamento teikiamomis elektroninėmis paslaugomis, MIGRIS ar kitų IS / registrų naudojimo klausimais;

6.11. rengia ir atnaujina informaciją, susijusią su Migracijos departamento teikiamomis elektroninėmis paslaugomis, MIGRIS ar kitų IS / registrų naudojimo klausimais;

6.12. dalyvauja darbo grupių posėdžiuose, kuriuose aptariami statistikos klausimai;

6.13. pagal kompetenciją nagrinėja klientų skundus, prašymus, pareiškimus, susijusius su Migracijos departamento teikiamomis elektroninėmis paslaugomis, rengia atsakymų, raštų projektus;

6.14. įgyvendina klientų pasitenkinimo Migracijos departamento teikiamomis elektroninėmis paslaugomis vertinimo priemones;

6.15. apmoko naujus Migracijos departamento darbuotojus dirbti su MIGRIS ir kitomis IS / registrais, teikia pasiūlymus dėl mokymo programų.

7. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su Migracijos departamento veikla susijusius pavedimus.

Kiti įmonės darbo skelbimai:

Visi šios įmonės skelbimai (94) »