Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Viešvėnų seniūnijos vyresnysis specialistas (4,8)

Telšiai - Telšių rajono savivaldybės administracija

Pareigybės aprašymas

VIEŠVĖNŲ SENIŪNIJOS VYRESNIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (4,8)

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Viešvėnų seniūnijos vyresnysis specialistas (toliau – vyresnysis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

II. BENDROJI VEIKLOS SRITIS

4. Vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga valstybės paramos programų bei Europos Sąjungos paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtros programų, metodinės medžiagos, informacijos perteikimui ir administravimui.

III. SPECIALIOJI VEIKLOS SRITIS

5. Vyresniojo specialisto pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje – žemės ūkio srityje.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGAS
EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis vyresniojo specialisto pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį koleginį išsilavinimą;
6.2. būti susipažinusiam ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius žemės ūkio ir kaimo plėtros sistemos funkcionavimą, darbo santykių reguliavimą bei vykdomas funkcijas;
6.3. išmanyti dokumentų valdymo taisykles, mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: „MS Word“, „MS Exeel“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“.

V. VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Vyresniojo specialisto pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. vykdo žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotų deklaravimo paraiškų administravimą, registruoja paraiškas žurnale ir pateikia žinyboms nustatyta tvarka;
7.2. tikslina ūkio subjektų banko sąskaitas;
7.3. konsultuoja ir teikia metodinę pagalbą ūkininkams;
7.4. konsultuoja ir teikia metodinę pagalbą jauniems ar besikuriantiems ūkininkams apie ūkininko ūkio įregistravimą;
7.5. priima prašymus, konsultuoja ir teikia metodinę pagalbą registruojant žemės ūkio ir kaimo valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre;
7.6 pildo formą „Prašymų įregistruoti žemės ūkio ir kaimo valdas suvestinė“ ir pateikia nustatyta tvarka administruojančiai organizacijai;
7.7. suveda žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registro duomenis į kompiuterinę bazę;
7.8. priima prašymus apie panaudotas trąšas ir įveda į žemės ūkio ir kaimo verslo registrą;
7.9. renka, kaupia informaciją ir supažindina savivaldybės administracijos Viešvėnų seniūnijos (toliau — Viešvėnų seniūnijos) žemdirbius apie paramos įsisavinimą (paraiškų priėmimo laiką, kas priima paraiškas, reikalavimai pareiškėjams ir kt.) pagal kaimo plėtros 2014-2020 m. plano priemones bei bendrojo programavimo dokumentą;
7.10. vykdo grūdinių ir aliejinių augalų augintojų ataskaitų administravimą;
7.11. informuoja žemdirbius dėl trūkumų išmokoms už paskerstus galvijus gauti;
7.12. informuoja žemdirbius apie ūkio ekonominio dydžio vieneto (EDV) skaičiavimą ir mokesčių mokėjimą pagal EDV;
7.13. dalyvauja respublikiniuose ir rajoniniuose seminaruose, susijusiuose su žemės ūkio klausimais;
7.14. organizuoja Viešvėnų seniūnijoje seminarus, mokymus žemdirbiams;
7.15. suderina pagal žemdirbių prašymus vietą ir laiką kasmetinei žemės ūkio technikos techninei apžiūrai atlikti Viešvėnų seniūnijoje;
7.16. pagal savo kompetenciją dalyvauja įvairių komisijų, į kurias paskiriamas savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, veikloje, patikrose.
8. Vykdo kitus Telšių rajono savivaldybės administracijos (toliau – Administracija) direktoriaus, Viešvėnų seniūnijos seniūno žodinius ir raštiškus pavedimus, jei tai neprieštarauja įstatymams.
9. Pasibaigus einamiesiems metams, sutvarko dokumentus pagal dokumentacijos planą ir perduoda atsakingam, už archyvą Viešvėnų seniūnijos specialistui.
10. Pavaduoja Viešvėnų seniūnijos seniūną jo atostogų, ligos, komandiruočių metu.
11. Administracijos direktoriaus įsakymu pavaduoja specialistą, atsakingą už gyvenamosios vietos deklaravimą, ir kitus Viešvėnų seniūnijos darbuotojus jų ligos, atostogų ar komandiruočių metu.
12. Sudaro suvestinę apie einamaisiais metais numatomus vykdyti viešuosius pirkimus, organizuoja ir atlieka mažos vertės supaprastintus pirkimus.
13. Dalyvauja komisijos darbe atliekant Viešvėnų seniūnijos metinę inventorizaciją.
14. Atsako už civilinę saugą seniūnijoje.
15. Visus klausimus, susijusius su atostogų, komandiruočių suteikimu bei išvykimu iš darbo dėl kitų priežasčių, privalo suderinti su Viešvėnų seniūnijos seniūnu, o jam nesant darbe, su jį pavaduojančiu darbuotoju.
16. Teikia savo veiklos pusmetinę ir metinę ataskaitą Viešvėnų seniūnijos seniūnui.
17. Vyresnysis specialistas privalo nusišalinti nuo visų veiksmų, jei jie gali sukelti interesų konfliktą – apie nusišalinimą pranešti raštu Viešvėnų seniūnijos seniūnui ar Administracijos direktoriui.
18. Nutraukus darbo santykius, dokumentaciją ir kitas priemones perduoda perdavimo aktu.
19. Atsako už savo funkcijų vykdymą laiku ir tinkamai.

VI. VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

20. Vyresniojo specialisto pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Viešvėnų seniūnijos seniūnui.
CVB klientas

Telšių rajono savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt
informacija apie Valstybės tarnybos departamentas
1950 €
Vid. atlyginimas bruto
(51% didesnis už LT vidurkį)
60
Darbuotojų skaičius
Darbuotojų pasiskirstymas pagal atlyginimus (neatskaičius mokesčių):
25% uždirba iki 1063 €
25% uždirba 1063-1813 €
25% uždirba 1813-2493 €
25% uždirba nuo 2493 €

Panašūs skelbimai: