Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas (Savivaldybės vyriausiasis architektas) (pareiginės algos koeficientas 7,9) (karjeros valstybės tarnautojas)

Pasvalys - Pasvalio rajono savivaldybės administracija

Pareigybės aprašymas

Savivaldybės administracijos direktoriaus

2019 m. sausio 10 d. įsakymo Nr. DV-13

1 priedas

(keista 2019 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. DV-620)


VIETINIO ŪKIO IR PLĖTROS SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO (SAVIVALDYBĖS VYRIAUSIOJO ARCHITEKTO)


PAREIGYBĖS APRAŠYMASI SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA1. Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas (Savivaldybės vyriausiasis architektas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus vyriausiojo specialisto (Savivaldybės vyriausiojo architekto) pareigybė reikalinga įgyvendinti Pasvalio rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) politiką kraštotvarkos, teritorijų planavimo, urbanistikos ir architektūros srityse.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS3. Specialioji veiklos sritis – teritorijų planavimo ir statinių projektavimo priežiūra.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. būti baigęs ne trumpesnes kaip penkerių metų (ne mažiau kaip 300 studijų kreditų apimties) universitetines architektūros krypties nuolatinės formos studijas ir įgijęs atitinkamą magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją;

4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį bent vienoje iš žemiau nurodytų sričių:

4.2.1. Lietuvos Respublikos statybos įstatyme nustatytais atvejais statinio projekto rengimo, vadovavimo statinio statybos techninės veiklos pagrindinėms sritims (statinio statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo pareigų atlikimas);

4.2.2. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme nustatytais atvejais teritorijų planavimo dokumentų rengimo, vadovavimo teritorijų planavimo dokumentų rengimui;

4.2.3. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme nustatytais atvejais veiklos, susijusios su nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga, vykdymo: tvarkybos darbų projektų rengimo ir vadovavimo tvarkybos darbų projektavimui, nekilnojamojo kultūros paveldo statinių statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo pareigų vykdymo, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo, vadovavimo nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimui;

4.2.4. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatyme nustatytais atvejais saugomų teritorijų specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir vadovavimo saugomų teritorijų specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimui;

4.3. turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, valstybės tarnybą, teritorijų planavimą, statinių projektavimą, statybą, teritorijų planavimo ir statybos valstybinę priežiūrą;

4.4. išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, mokėti dirbti su „Microsoft Office“ programiniu paketu (MS Word, Excel, Outlook, Internet Explorer), AutoCad, ArcInfo, ArcView programomis.


V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1. organizuoja Savivaldybės teritorijos ar jos dalių bendrojo plano, detaliųjų planų, specialiojo planavimo dokumentų, finansuojamų iš Savivaldybės biudžeto, rengimą (vykdo užsakovo ar projekto administratoriaus funkcijas);

5.2. nustatyta tvarka rengia planavimo sąlygas bei reikalavimus, užduotis teritorijų planavimo dokumentams rengti bei planavimo darbų programas, teikia tvirtinti Skyriaus vedėjui (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS), derina teritorijų planavimo dokumentų projektus;

5.3. atstovauja Savivaldybei kitų planavimo subjektų rengiamų planavimo dokumentų sprendinių derinimo procese, teikia tvirtinti teritorijų planavimo dokumentus teisės aktų nustatyta tvarka;

5.4. dalyvauja rengiant rajono (rajono miestų) teritorijos raidos analizę ir prognozes, programas ir projektus;

5.5. analizuoja inžinerinės infrastruktūros būklę ir plėtrą, vykdo specialiųjų planų, numatančių susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros plėtrą, organizatoriaus funkcijas;

5.6. organizuoja ir dalyvauja Savivaldybės ir kitų subjektų rengiamų teritorijų planavimo dokumentų svarstymą su visuomene, apibendrina gautus gyventojų skundus ir pasiūlymus;

5.7. konsultuoja ir informuoja fizinius ir juridinius asmenis apie teritorijų planavimo sąlygas ir procedūras, patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus;

5.8. organizuoja teritorijų planavimo dokumentų derinimą, atlieka teritorijų planavimo komisijos pirmininko funkcijas, pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir komisijų darbe;

5.9. vykdo kompleksinį teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėseną;

5.10. pagal kompetenciją tvarko priskirtus registrus ir archyvus;

5.11. nustatyta tvarka tikrina ir derina projektus (Lietuvos Respublikos statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje INFOSTATYBA);

5.12. nagrinėja iš statytojo (užsakovo) gautus prašymus išduoti specialiuosius architektūros reikalavimus, organizuoja dokumentų prisijungimo sąlygoms gauti (kai statytojas (užsakovas yra Savivaldybės administracija) rengimą;

5.13. derina reklamos, mažųjų architektūros formų, inžinerinio parengimo, apželdinimo projektus;

5.14. organizuoja žemės sklypų paėmimo visuomenės poreikiams dokumentacijos rengimą, konsultuoja suinteresuotus asmenis apie žemės sklypo paėmimo visuomenės poreikiams procedūras;

5.15. atlieka žemės sklypų vertės priedo dėl inžinerinių statinių skaičiavimą ir teikia Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Pasvalio skyriui;.

5.16. rengia sąlygas žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektams rengti, tikrina parengtus žemės sklypų ir pertvarkymo projektus bei kitus dokumentus Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (ŽPDRIS);

5.17. dalyvauja rengiant ilgalaikių ir trumpalaikių socialinių ūkinių, investicinių ir kitų programų projektus, vadovauja įgyvendinant Skyriui priskirtas Savivaldybės tarybos patvirtintas programas Savivaldybės teritorijoje;

5.18. pagal savo kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, Savivaldybės mero potvarkių, sutarčių, raštų ir kitų dokumentų projektus;

5.19. vadovaudamasis Administracinių nusižengimų kodekso reikalavimais, pagal kompetenciją ir įgaliojimą surašo administracinių nusižengimų protokolus;

5.20. vykdo kitus Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
informacija apie Valstybės tarnybos departamentas
1950 €
Vid. atlyginimas bruto
(51% didesnis už LT vidurkį)
59
Darbuotojų skaičius
Darbuotojų pasiskirstymas pagal atlyginimus (neatskaičius mokesčių):
25% uždirba iki 1063 €
25% uždirba 1063-1813 €
25% uždirba 1813-2493 €
25% uždirba nuo 2493 €

Kiti įmonės darbo skelbimai:

Visi šios įmonės skelbimai (197) »