Žemės ūkio kooperatyvas "Vilkaviškio grūdai" siūlo darbą:

Šiuo metu įmonė neieško darbuotojų.

Žemės ūkio kooperatyvas "Vilkaviškio grūdai"

Ūkininkų kooperatyvas, tenkinatis narių ekonominius, ūkinius, socialinius ir kultūrinius poreikius. Aprūpinantis gamybos priemonėmis, teikiantis paslaugas, gaminant, perdirbant bei realizuojant produkciją.