Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Vilniaus miesto agentūros vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas

Darbo pobūdis

 • Vilniaus miesto agentūros vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija - 11
 • Vilniaus miesto agentūros vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti aplinkos apsaugos bei gamtos išteklių naudojimo valstybinę kontrolę; kontroliuoti, ar fiziniai ir juridiniai asmenys vykdo aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančiuose įstatymuose bei kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus Vilniaus mieste.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • kontroliuoja, ar fiziniai ir juridiniai asmenys vykdo aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą, gyvūnijos apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytus reikalavimus jam priskirtame administraciniame teritoriniame vienete;
 • teisės aktų nustatyta tvarka surašo administracinio nusižengimo tyrimo veiksmų ir administracinio nusižengimo protokolus, skiria administracines nuobaudas bei taiko kitas administracinio poveikio priemones aplinkos apsaugos įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidėjams, yra atsakingas už nustatytos žalos aplinkai įvertinimą ir paskaičiavimą, atstovauja departamentą administracinių nusižengimų, civilinėse, baudžiamosiose bylose teismuose;
 • kontroliuoja ir asmeniškai atsako už jo žinioje esančių administracinių baudų, paskirtų teismo ar administracinių nurodymų pagrindu, mokėjimų kontrolę taip pat už administracinių bylų dokumentų komplektavimą bei saugojimą, išskyrus tas bylas, kurios perduotos Administracinių bylųnagrinėjimo skyriui;
 • kontroliuoja, ar teisingai vykdoma išgaunamų gamtos išteklių apskaita, tikrina, ar fiziniai ir juridiniai asmenys teisingai apskaičiuoja mokesčius už išgaunamus gamtos išteklius;
 • kontroliuoja, ar teisingai vykdoma teršalų išmetimo į aplinką apskaita, apmokestinamųjų gaminių ir pakuotės apskaita, tikrina, ar teisingai apskaičiuoti ir deklaruoti mokesčiai už aplinkos teršimą;
 • kontroliuoja, ar įmonės, kurioms taikomas gamintojo ir importuotojo atsakomybės principas vykdo šioms įmonėms nustatytas pareigas ir užduotis;
 • vykdo gaminių ir gaminiais pripildytų apmokestinamųjų pakuočių gaminių, importuotojų ir platintojų kontrolę;
 • vykdo aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, taikant regioninės rotacijos principą, kitų regionų aplinkos apsaugos departamentuose pagal patvirtintus planus;
 • teikia administracinio nusižengimo bylas departamento Administracinių bylų nagrinėjimo skyriui nutarimams šiose bylose priimti;
 • nagrinėja piliečių prašymus ir skundus, paraiškas Taršos leidimui ar Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimui gauti, teikia pasiūlymus normatyvams ir aplinkosauginiams reikalavimams leidime nustatyti;
 • suderinęs su tiesioginiu vadovu teikia ataskaitas bei informaciją suinteresuotoms žinyboms, informuoja visuomenę apie aplinkos būklę, dalyvauja aplinkosauginio švietimo veikloje;
 • kontroliuoja, ar fiziniai ir juridiniai asmenys, laikydamiesi teisės aktų reikalavimų, naudoja, atkuria žemės, žemės gelmių, paviršinių ir požeminių vandenų, aplinkos oro, kraštovaizdžio, augalijos bei kitus gamtos išteklius;
 • kontroliuoja, ar tvenkiniai ir užtvenkti ežerai eksploatuojami vadovaujantis patvirtintomis tvenkinių naudojimo ir priežiūros taisyklėmis;
 • vykdo ūkio subjektų konsultavimo veiklą, kilus abejonių dėl teisės aktų reikalavimų pagrįstumo teikia siūlymus dėl teisės aktų tobulinimo;
 • vykdo kitus departamento direktoriaus ir Vilniaus miesto agentūros vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam, kad būtų pasiekti departamento tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą technologijos mokslų studijų srities aplinkos inžinerijos ar bendrosios inžinerijos krypties arba biomedicinos mokslų studijų srities ekologijos ir aplinkotyros krypties arba fizinių mokslų studijų srities aplinkotyros krypties;
 • turėti darbo stažą aplinkos apsaugos srityje;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, dokumentų rengimo taisyklėmis;
 • mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;
 • turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą ir ne mažiau dviejų metų vairavimo stažą.
CVB klientas

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas

daugiau info vtd.lt

Panašūs skelbimai: