Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Vilniaus valdybos Vilniaus gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos

Darbo pobūdis

 • Vilniaus valdybos Vilniaus Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 11
 • Vyriausiojo specialisto (aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno - vyriausiojo valstybinio aplinkos apsaugos inspektoriaus) pareigybė reikalinga vykdyti valstybinę gyvosios gamtos ir aplinkos apsaugos kontrolę Vilniaus valdybos kontroliuojamoje teritorijoje.
 • Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • kontroliuoja, ar fiziniai ir juridiniai asmenys, laikydamiesi teisės aktų reikalavimų, naudoja, atkuria žemės, paviršinių vandenų, kraštovaizdžio, augalijos, gyvūnijos bei kitus gamtos išteklius, vykdo aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančiuose įstatymuose bei kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus Vilniaus valdybos kontroliuojamoje teritorijoje, siekiant užtikrinti Vilniaus valdybai pavestų funkcijų vykdymą;
 • nustato administracinius nusižengimus, surašo administracinių nusižengimų protokolus, administracinius nurodymus bei taiko kitas administracinio poveikio priemones aplinkos apsaugos įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidėjams, apskaičiuoja aplinkai padarytą žalą, registruoja nustatytus aplinkos apsaugos administracinius nusižengimus, atstovauja inspekcijai teismuose;
 • organizuoja ir vykdo reidus, kitas inspekcines priemones, siekiant užtikrinti teisėtą gamtos išteklių naudojimą, medžioklės, mėgėjų žvejybos, specialiosios žvejybos vykdymą, aplinkosaugos sąlygų plaukioti vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis kontrolę, kitų gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų vykdymą;
 • kontroliuoja leidimus naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius turinčių naudotojų veiklą, siekiant užtikrinti racionalų medžiojamųjų gyvūnų naudojimą;
 • kontroliuoja, ar juridiniai ir fiziniai asmenys laikosi leidimuose naudoti žvejybos plotus nustatytų sąlygų;
 • kontroliuoja, kaip fiziniai ir juridiniai asmenys laikosi Prekybos laukiniais gyvūnais taisyklėse nustatytų reikalavimų;
 • kontroliuoja, kaip fiziniai ir juridiniai asmenys laikosi Laukinių gyvūnų naudojimo taisyklėse nustatytų reikalavimų;
 • teisės aktų nustatyta tvarka rengia leidimus, išvadas, kitus dokumentus, susijusius su gyvosios gamtos išteklių naudojimu;
 • vykdo Medžiotojų sąvado tvarkytojo funkcijas;
 • nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų skundus, prašymus ir kt., rengia atsakymus;
 • vykdo kitus su Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Aplinkos apsaugos departamento strateginiai tikslai.

Reikalavimai

 • Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės studijų krypčių grupės, arba biomedicinos mokslų studijų srities biologijos, miškininkystės ar žemės ūkio mokslų studijų krypties, arba fizinių mokslų studijų srities aplinkotyros, geografijos ar gamtos mokslų krypties, arba technologijos mokslų studijų srities bendrosios inžinerijos krypties (aplinkos inžinerija) išsilavinimą;
 • turėti vienerių metų darbo patirtį aplinkos apsaugos srityje;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, aplinkos apsaugą, administracinę teisę;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, raštvedybą, teisės aktų rengimą;
 • mokėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • turėti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemonę.
CVB klientas

Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos

daugiau info vtd.lt

Panašūs skelbimai: