Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistas (Pareiginės algos koeficientas - 7,1). (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie
Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus
2019 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. VKE-379

VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS NR. 1

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas (toliau – valstybės tarnautojas).

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Valstybės tarnautojo pareigybės paskirtis – vykdyti valstybinę priežiūrą ir kontrolę bei ginti vartotojų teises visuomenės sveikatos saugos ir paslaugų kokybės požiūriu; užtikrinti įstaigos departamentų Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyrių ir skyrių rajonuose veiklos vieningą praktiką valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės, licencijuojamos visuomenės sveikatos priežiūros veiklos kontrolės, produktų saugos ir vartotojų teisių gynimo srityse.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities visuomenės sveikatos saugos kontrolės ir vartotojų sveikatos saugos funkcijas.


IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį visuomenės sveikatos arba fizikos studijų krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) arba aukštąjį universitetinį teisės krypties išsilavinimą (bakalauro ir magistro kvalifikacinius laipsnius arba vientisų studijų teisinį universitetinį išsilavinimą);
4.2 mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių arba prancūzų), pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
4.3. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office, LibreOffice programiniais paketais;
4.4. išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius visuomenės sveikatos saugą, būti gerai susipažinusiam su valstybės tarnybą, viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais;
4.5. mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
4.6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti ir mokėti taikyti dokumentų rengimo taisykles;
4.7. gebėti planuoti, organizuoti savo darbą.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. koordinuoja departamentų veiklą, ginant vartotojų teises ir taikant Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo nustatytas pavojingų produktų pateikimo rinkai ribojimo priemones;
5.2. organizuoja valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės, valstybinės triukšmo kontrolės, licencijuojamos visuomenės sveikatos priežiūros veiklos priežiūros, kvapų kontrolės gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose ir pavojingų objektų priežiūros planavimą, vykdymą, atsiskaitymą;
5.3. analizuoja departamentų vykdomos valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės, valstybinės triukšmo kontrolės, licencijuojamos visuomenės sveikatos priežiūros veiklos priežiūros, kvapų kontrolės gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose ir pavojingų objektų priežiūros rezultatus ir procedūras, teikia siūlymus dėl kokybės ir efektyvumo gerinimo;
5.4. nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir imasi priemonių juose keliamiems klausimams spręsti;
5.5. teikia informaciją ir konsultuoja departamentų Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyrius ir skyrius rajonuose;
5.6. organizuoja administracinių nusižengimų teisenos taikymą;
5.7. dalyvauja ekstremalių sveikatai situacijų valdyme, organizuoja ir vykdo pasirengimo ekstremalių sveikatai situacijų atvejams planavimą, atsiskaitymą;
5.8. koordinuoja departamentų veiklą dėl priemonių esamuose ar įtariamuose cheminio užteršimo ar nežinomo radinio atvejais gyvenamojoje aplinkoje, visuomeninės paskirties patalpose (išskyrus patalpas, kuriose yra įrengtos darbo vietos ir jose vykdoma veikla, susijusi su cheminiais veiksniais, dėl kurių atsiranda cheminių medžiagų išsiskyrimo į darbo aplinkos orą rizika) ir kituose objektuose, kuriuose pagal kompetenciją yra vykdoma valstybinė visuomenės sveikatos saugos kontrolė, židiniuose, taikymo, ir informacijos teikimo visuomenei, žiniasklaidai ir valstybės institucijoms;
5.9. inicijuoja teisės aktų pakeitimus, teikia pastabas bei pasiūlymus dėl derinamų teisės aktų projektų;
5.10. teikia informaciją valstybės institucijoms ir įstaigoms, kitiems asmenims, visuomenei įstaigos veiklos klausimais;
5.11. dalyvauja rengiant Skyriaus veiklos planus, veiklos ir veiklos efektyvumo ataskaitas, teikia siūlymus įstaigos veiklos planų rengimui;
5.12. teikia siūlymus dėl įstaigos ir Skyriaus darbo efektyvumo gerinimo;
5.13. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis Skyriaus vykdomų funkcijų klausimais;
5.14. pagal veiklos sritį teikia informaciją žiniasklaidai ir visuomenei;
5.15. užtikrina, kad viešai ir oficialiai reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai įstaigos pozicijai;
5.16. užtikrina asmens duomenų ir komercinių paslapčių konfidencialumą;
5.17. pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ir (ar) laikino nedarbingumo metu;
5.18. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Skyriaus uždaviniai;
5.19. pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
CVB klientas

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

daugiau info vtd.lt
informacija apie Valstybės tarnybos departamentas
1950 €
Vid. atlyginimas bruto
(51% didesnis už LT vidurkį)
60
Darbuotojų skaičius
Darbuotojų pasiskirstymas pagal atlyginimus (neatskaičius mokesčių):
25% uždirba iki 1063 €
25% uždirba 1063-1813 €
25% uždirba 1813-2493 €
25% uždirba nuo 2493 €

Panašūs skelbimai: