Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

vyresnysis patarėjas (karjeros valstybės tarnautojas)

Klaipėda - Klaipėdos miesto savivaldybės taryba

Darbo pobūdis

 • Klaipėdos miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) tarybos ir mero sekretoriato vyresnysis patarėjas (toliau – vyresnysis patarėjas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Lygis – A.
 • Kategorija – 14
 • Vyresniojo patarėjo pareigybė reikalinga nagrinėti ir koordinuoti teisinius, personalo, dokumentų valdymo ir kitus klausimus Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriate, taip pat užtikrinti efektyvų ir kokybišką teisėkūros procesą, pagal kompetenciją teikti teisinę informaciją ir atstovauti Savivaldybės interesams teismuose.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • nuolat seka įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų, reglamentuojančių vietos savivaldą, pakeitimus ir apie tai informuoja Savivaldybės tarybos ir mero sekretorių bei kitus Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato darbuotojus;
 • Savivaldybės mero pavedimu rengia mero vardu Savivaldybės tarybai teikiamų sprendimų projektus, įskaitant Savivaldybės tarybos sprendimų projektus dėl rinkimo ar skyrimo į Savivaldybės tarybos renkamas ar skiriamas pareigas, Savivaldybės tarybos sudaromų komitetų, komisijų ar kitokių darbo grupių sudėties, darbo tvarkos, Savivaldybės tarybos atstovų delegavimo ir kitus Savivaldybės tarybos sprendimų projektus pagal Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato kompetenciją;
 • pagal kompetenciją rengia Savivaldybės mero potvarkių, pavedimų projektus Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato vykdomos veiklos ir personalo valdymo klausimais;
 • teikia išvadas dėl Savivaldybės tarybos komitetų, komisijų, Savivaldybės tarybos narių frakcijų ir grupių, Savivaldybės tarybos narių, Savivaldybės kontrolieriaus, Savivaldybės mero parengtų sprendimo projektų;
 • savo kompetencijos ribose konsultuoja Savivaldybės tarybos komitetų, komisijų, Savivaldybės tarybos narių frakcijų ir grupių narius, Savivaldybės tarybos narius, Savivaldybės kontrolierių ir Savivaldybės merą;
 • teikia metodinę pagalbą Savivaldybės tarybos nariams dėl sprendimų rengimo ir jų pateikimo tvarkos;
 • teikia tiesioginiam vadovui siūlymus dėl Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato darbuotojų skatinimo, nuobaudų skyrimo, pareigybių aprašymų projektų ir kitų klausimų, susijusių su Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato personalo valdymo veikla;
 • nagrinėja ir rengia atsakymus į fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus, adresuotus Savivaldybės tarybai, merui, Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatui, susijusius su Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato, Savivaldybės tarybos, kolegijos, komitetų ir komisijų veikla;
 • derina Savivaldybės administracijos parengtus mero kompetencijos klausimais potvarkių projektus, teikia dėl jų siūlymus ir išvadas;
 • dalyvauja Savivaldybės tarybos, Savivaldybės tarybos kolegijos posėdžiuose, prireikus – Savivaldybės tarybos komitetų ir Savivaldybės tarybos ir mero sudaromų komisijų ir darbo grupių posėdžiuose;
 • kontroliuoja, kaip Savivaldybės administracijos struktūriniuose padaliniuose, jų reguliavimo sričiai priskirtose įstaigose įgyvendinami Savivaldybės tarybos sprendimai, mero potvarkiai ir sprendžiami prašymuose keliami klausimai;
 • pagal kompetenciją atstovauja Savivaldybei teismuose, kai nagrinėjami klausimai yra susiję su Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato veiklos ir personalo klausimais.
 • Vykdo kitus Savivaldybės mero bei Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą (bakalauro ir magistro arba vienpakopių studijų magistro kvalifikacinį laipsnį) ir ne mažesnę kaip 4 metų teisinio darbo patirtį;
 • išmanyti ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, dokumentų valdymą, Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksą, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymą, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą, taip pat dokumentų rengimo, valdymo, archyvavimo taisykles, Savivaldybės tarybos veiklos reglamentą ir Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato nuostatus;
 • išmanyti savivaldos institucijų sistemą, jos struktūrą, uždavinius ir funkcijas;
 • sugebėti savarankiškai planuoti, identifikuoti problemas ir siūlyti Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatui sprendimų alternatyvas;
 • mokėti kaupti, valdyti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo ir kalbos kultūros taisykles.

Kiti įmonės darbo skelbimai:

Visi šios įmonės skelbimai (123) »