Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Telšiai - Varnių regioninio parko direkcija

Darbo pobūdis

1. Varnių regioninio parko direkcijos vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas, pareiginės algos koeficientas 6,4.
 • Varnių regioninio parko direkcijos (toliau – Direkcija) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga Varnių regioniniame parke (toliau - Parkas) teikti informaciją bei konsultuoti Parko gyventojus, žemės naudotojus, lankytojus, kitus fizinius ir juridinius asmenis užtikrinant informacijos apie saugomą teritoriją prieinamumą, ugdant vertybinį Parko tikslų supratimą, informacinę kultūrą aplinkosaugos srityje, taip pat lankytojų kokybinei ir kiekybinei analizei vykdyti, teikti pagalbą aplinkosauginę kontrolę vykdančioms institucijoms.
 • Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
 • vykdo Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius saugomų teritorijų tvarkymo ir kontrolės klausimus;
 • stebi Parko būklę, užtikrina Parko lankymo taisyklių laikymąsi, fiksuoja rekreacines apkrovas, teikia siūlymus lankytojų srautams reguliuoti;
 • informuoja savininkus apie netinkamą vertybių naudojimą ar būklę, pataria, kokių imtis priemonių tai būklei pagerinti;
 • parko lankytojams, gyventojus, besikreipiantiems asmenims raštu arba žodžiu teikia informaciją saugomų teritorijų lankymo klausimais, apie parko vertybes, turistinius maršrutus, poilsio ir maitinimo sąlygas ir kitas turistines paslaugas, ruošia ir dalina informacinio pobūdžio skrajutes, bukletus, kitus leidinius;
 • identifikuoja tikslines asmenų grupes (bendruomenes, medžiotojų ir žvejų būrelius, žygeivių, skautų klubus, mokyklas ir gimnazijas, kelionių organizatorius ir kt.), kurioms pateikia aktualią informaciją;
 • konsultuoja Parko gyventojus, žemės naudotojus, lankytojus, kitus fizinius ir juridinius asmenis Direkcijos kompetencijos klausimais (apie Parko tikslus, būklę, išsaugojimo poreikį, apie esamus ir numatomus apsaugos ir naudojimo režimo pakeitimus, apie galimybę gauti paramą, agituoja įsitraukti į Parko tvarkymą, naudojantis įvairių fondų (paramos) lėšomis;
 • organizuoja savanorių darbą, jaunojo reindžerio programos užsiėmimus, siekia įtraukti į Parko priežiūrą, tvarkymą ir operatyvų būklės stebėjimą vietos gyventojus, moksleivius ir kitus aktyvius piliečius, neabejingus Parko tikslams ir vertybių apsaugai;
 • organizuoja susitikimus su suinteresuotų asmenų grupėmis, kurių metu aptariami aktualūs klausimai, kylančios problemos, galimi jų sprendimo būdai, siekia, kad suinteresuoti asmenys dalyvautų priimant atitinkamus sprendimus, teiktų pasiūlymus dėl veiklos, infrastruktūros, saugomos teritorijos apsaugos ir tvarkymo tobulinimo;
 • lydi lankytojų grupes žygiuose ir ekskursijose po Parką;
 • atlieka saugomų teritorijų pareigūno funkcijas, esant būtinybei taiko ANK nuostatas;
 • atlieka reindžerio funkcijas: atlieka įstatymų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo kontrolę; stebi fizinių ir juridinių asmenų vykdomą veiklą; pataria dėl numatomos vykdyti veiklos geriausių būdų ir formų, fiksuoja, ar ši veikla atitinka veiklą Parke reglamentuojančių dokumentų reikalavimus; išaiškina teisės aktų reikalavimus juridiniams ir fiziniams asmenims; viešina informaciją apie nustatytus saugomų teritorijų pažeidimus;
 • prireikus yra atsakingas už Parko kontrolės budėjimų ir reidų organizavimą bei vykdymą;
 • atstovauja Direkcijai nagrinėjant Parko kontrolės ir saugomų teritorijų režimo užtikrinimo klausimus;
 • pagal kompetenciją teikia pasiūlymus Direktoriui saugomų teritorijų režimo užtikrinimo ir kontrolės klausimais;
 • rengia ir teikia Direktoriui tvirtinti individualius ir Direkcijos metinės veiklos planus ir ataskaitas nustatytos veiklos srityje;
 • bendradarbiauja su Aplinkos ministerijos struktūriniais padaliniais bei jai pavaldžiomis institucijomis, kitomis institucijomis, visuomeninėmis organizacijomis, vietos gyventojais, lankytojais jo kompetencijai priskirtais klausimais;
 • prisideda prie valstybės tarnybos planavimo ir teisės aktų, raštų, ataskaitų, privalomų Direkcijai, rengimo.
 • vykdo kitus Direktoriaus nurodymus ir pavedimus, siekiant Direkcijos tikslų ir funkcijų įgyvendinimo.

Reikalavimai

 • Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Aplinkos ministro, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus įsakymus, Administracinių nusižengimų kodeksą (toliau – ANK) bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius šios pareigybės klausimus.
 • turėti biomedicinos mokslų studijų srities biologijos, miškininkystės, žemės ūkio mokslų krypčių, arba fizinių mokslų studijų srities aplinkotyros, gamtinės geografijos studijų krypčių, arba technologijos mokslų studijų srities aplinkos inžinerijos studijų krypties, arba socialinių mokslų studijų srities visuomeninės geografijos, arba teisės studijų krypčių aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 • žinoti saugomų teritorijų sistemą, Direkcijos veiklai nustatytus tikslus ir uždavinius;
 • savarankiškai planuoti, organizuoti veiklą, atsakingai ir kruopščiai atlikti savo darbą, būti pareigingu, darbščiu, kūrybingu, linkusiu bendradarbiauti;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B1 lygiu;
 • mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis - MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles;
 • turėti vairuotojo pažymėjimą, patvirtinantį teisę vairuoti B kategorija transporto priemonę.
CVB klientas

Varnių regioninio parko direkcija

daugiau info vtd.lt

Panašūs skelbimai: