Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Pareigybė – karjeros valstybės tarnautojas 2. Pareigybės lygis A3. Pareigybės kategorija 12

- Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga etnokultūrinio ugdymo plėtros bei etninės kultūros specialistų rengimo klausimams spręsti.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- Kaupia, sistemina ir apibendrina duomenis apie etnokultūrinio ugdymo situaciją Lietuvoje bei užsienio lietuvių bendruomenėse;
- Analizuoja su etnokultūriniu ugdymu susijusias programas ir kitus teisės aktus, teikia išvadas bei siūlymus dėl jų įgyvendinimo, tobulinimo;
- Renka ir kaupia informaciją apie etninės kultūros specialistų rengimą aukštosiose mokyklose;
- Teikia siūlymus ir išvadas etnokultūrinio ugdymo bei etninės kultūros specialistų rengimo klausimais;
- Rengia spaudai ir Tarybos tinklalapiui apžvalginius straipsnius apie Tarybos veiklą pagal savo kompetenciją;
- Teikia metodinę pagalbą sekretoriato specialistams regionuose pagal savo kompetenciją;
- Teikia pasiūlymus Tarybos pirmininkui kuruojamos srities klausimais;
- Vykdo kitus su pareigybės funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Tarybos pirmininko pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:
- Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą humanitarinių mokslų studijų srities išsilavinimą (įgijus bakalauro ir magistrantūros arba vientisųjų universitetinių studijų magistrantūros kvalifikacijos laipsnius);
- Turėti 1 metų darbo patirties etninės kultūros srityje;
- Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais etninės kultūros valstybinę globą, valstybės tarnybą, visuomenės informavimą, dokumentų rengimą ir tvarkymą, žinoti pagrindines Etninės kultūros globos tarybos (toliau – Taryba) veiklos kryptis ir funkcijas;
- Mokėti rinkti, analizuoti, sisteminti ir apibendrinti informaciją bei rengti išvadas;
- Savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
- Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
- Mokėti dirbti „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“ kompiuterinėmis programomis;
- Būti atsakingam, iniciatyviam, gebėti bendrauti ir dirbti komandoje.

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1240€ – 53% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra april mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Etninės kultūros globos taryba

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »