Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas 7,1) (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Vyriausybės atstovų įstaiga

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA

Vyriausybės atstovų įstaigos vadovo

2019 m. rugpjūčio 28 d. įsakymo Nr. V-33

4 punktu

VYRIAUSYBĖS ATSTOVŲ ĮSTAIGOS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA


1. Vyriausybės atstovų įstaigos (toliau – Įstaiga) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas (nuotolinė darbo vieta – Utenio a. 4, 28503 Utena).


II. PASKIRTIS


2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga padėti Vyriausybės atstovui Panevėžio ir Utenos apskrityse (toliau – Vyriausybės atstovas) vykdyti savivaldybių administracinę priežiūrą, Įstaigos vadovui – įgyvendinti vidaus administravimo įgaliojimus viešųjų pirkimų, priešgaisrinės saugos srityse.

III. VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios srities – savivaldybių administracinės priežiūros – funkcijas ir bendrosios srities - viešųjų pirkimų ir priešgaisrinės saugos organizavimo - funkcijas.


IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI


4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. Turėti aukštąjį universitetinį teisės arba viešojo administravimo krypties išsilavinimą;

4.2. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį teisės ar viešojo administravimo srityje;

4.3. Mokėti dirbti kompiuterinėmis Microsoft Word, Internet Explorer, Outlook Express programomis;

4.4. Mokėti naudotis organizacine technika ir telekomunikacijų priemonėmis;

4.5. Būti susipažinusiam ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius savivaldybių administracinę priežiūrą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, viešuosius pirkimus, vietos savivaldą, valstybės ir savivaldybių funkcijų įgyvendinimą;

4.6. Gerai išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles, mokėti rengti raštų, vidaus administravimo dokumentų projektus;

4.7. Gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

4.8. Gebėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

4.9. Mokėti sklandžiai bei taisyklingai gramatiškai dėstyti savo mintis raštu ir žodžiu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS


5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. Pagal Vyriausybės atstovo siūlymą Įstaigos vadovo įsakymu priskirtose savivaldybėse:

5.1.1. Nagrinėja savivaldybių tarybų sprendimų projektus, jų aiškinamuosius raštus bei teikia išvadas dėl jų Vyriausybės atstovui;

5.1.2. Nagrinėja savivaldybių administravimo subjektų priimtus teisės aktus ir teikia išvadas dėl jų Vyriausybės atstovui;

5.1.3. Atlieka patikrinimus, kaip savivaldybių administravimo subjektai įgyvendina įstatymus, vykdo Vyriausybės nutarimus ir teikia išvadas apie patikrinimo rezultatus Vyriausybės atstovui;

5.1.4. Rengia savivaldybių administravimo subjektams Vyriausybės atstovo motyvuotų teikimų ir reikalavimų projektus. Kontroliuoja teikimų ir reikalavimų vykdymą;

5.2. Pagal Įstaigos vadovo ir Vyriausybės atstovo įgaliojimus atstovauja išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijose ir teismuose, rengia prašymų, pareiškimų, ieškinių ir kitų procesinių dokumentų projektus;

5.3. Vyriausybės atstovui pavedus, dalyvauja prižiūrimų savivaldybių tarybų posėdžiuose, ir esant pagrindui, praneša savivaldybės tarybos nariams, kad jų svarstomi klausimai neatitinka Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų;

5.4. Vyriausybės atstovo pavedimu priima fizinius ir juridinius asmenis savivaldybių veiklos klausimais, nagrinėja jų prašymus ir pareiškimus Vyriausybės atstovui priskirtos kompetencijos ribose;

5.5. Vykdo reikalingų prekių, paslaugų ar darbų viešuosius pirkimus.

5.6. Atsako už Įstaigos patalpų, esančių Utenoje, priešgaisrinės būklės kontrolę, priemonių priešgaisrinės saugos reikalavimams užtikrinti vykdymą;

5.7. Vykdo kitus Įstaigos vadovo ir Vyriausybės atstovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Įstaigos strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Vyriausybės atstovui.

Kiti įmonės darbo skelbimai:

Visi šios įmonės skelbimai (159) »