Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Vyriausiasis specialistas (pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas - 7,4) (karjeros valstybės tarnautojas)

Radviliškis - Radviliškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba

Darbo pobūdis

1. Radviliškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Radviliškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga atlikti finansinius, teisėtumo, veiklos auditus bei kitus patikrinimus savivaldybės administracijoje, savivaldybės administravimo subjektuose ir savivaldybės kontroliuojamose įmonėse, vykdyti kitas kontrolės priemones, bei tvarkyti įstaigos dokumentaciją.
 • Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • gavęs savivaldybės kontrolieriaus pavedimą, savarankiškai arba grupės sudėtyje, atlieka finansinius, teisėtumo ar veiklos auditus, patikrinimus, nustatytas užduotis;
 • paskirtas auditą atliekančios grupės vadovu formuoja užduotis grupės nariams, koordinuoja jų darbą;
 • užbaigęs auditą ar patikrinimą, apibendrina jo metu surinktą informaciją, parengia audito, patikrinimo ataskaitos projektą, audito išvados (jei teikiama) projektą, esant reikalui, parengia sprendimo projektą;
 • rengia kitus su audito atlikimu susijusius dokumentus (raštus, pasiūlymus ir pan.);
 • kontroliuoja nurodymų dėl audito metu nustatytų trūkumų pašalinimo vykdymą bei pateiktų rekomendacijų įgyvendinimą;
 • tarnyboje nustatyta tvarka atlieka vidinę audito peržiūrą bei tvarko atliekamo audito bylas;
 • nagrinėja audito atlikimo metodiką, jos pasikeitimus, kitų audito institucijų praktiką ir teikia savivaldybės kontrolieriui siūlymus tarnybos auditų kokybės ir veiklos tobulinimui;
 • dalyvauja rengiant tarnybos veiklos planą, veiklos ataskaitą ir išvadas tarybai;
 • organizuoja tarnybos viešuosius pirkimus;
 • tiria gyventojų prašymus ir skundus, atlieka kitus, su tarnybos atliekamomis funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

Reikalavimai

 • Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, finansų arba apskaitos krypties išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo ekonomikos, finansų, buhalterinės apskaitos arba audito srityse patirtį;
 • mokėti dirbti kompiuteriu (MS Word, MS Excel, Outlook Express, Internet Explorer programomis);
 • išmanyti ir gebėti taikyti praktinėje veikloje Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, viešojo sektoriaus apskaitą ir finansinę atskaitomybę, buhalterinės apskaitos organizavimą ir tvarkymą, viešuosius pirkimus, savivaldybės biudžeto sudarymą ir vykdymą, turto valdymą, strateginį planavimą, dokumentų rengimą ir tvarkymą;
 • išmanyti ir gebėti taikyti praktinėje veikloje tarptautinius audito standartus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius auditą ir kontrolę savivaldybėje;
 • mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti auditų ar patikrinimų metu surinktą informaciją, rengti auditų ataskaitas, išvadas, sprendimus, pasiūlymus;
 • gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, turėti gerus bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius.

Kiti įmonės darbo skelbimai:

Visi šios įmonės skelbimai (57) »