Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Vyriausiasis specialistas (psichologas)

Šiauliai - Įmonės pavadinimas paslėptas

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA
Šiaulių apylinkės teismo
pirmininko 2019 m. sausio 31 d.
įsakymu Nr. P-34
(Šiaulių apylinkės teismo pirmininko
2020 m. birželio 18 d. įsakymas Nr. P-73 redakcija)

ŠIAULIŲ APYLINKĖS TEISMO VYRIAUSIOJO SPECIALISTO (PSICHOLOGO)
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Šiaulių apylinkės teismo vyriausiasis specialistas (psichologas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pagrindinė šias pareigas einančio valstybės tarnautojo darbo vieta – Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmai (centriniai rūmai), P. Cvirkos g. 77, Šiauliai.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

3. Šiaulių apylinkės teismo vyriausiojo specialisto (psichologo) (toliau – vyriausiasis specialistas) pareigybė reikalinga užtikrinti civiliniame procese, administracinių nusižengimų teisenoje, administraciniame procese ir baudžiamajame procese (ikiteisminiame tyrime ir teismo procese) (toliau – teisminiai procesai) dalyvaujančių asmenų – nepilnamečių, mažamečių vaikų (toliau – ir vaikai) – kvalifikuotą apklausą, vaikų ir / ar jų įstatyminių ar teisėtų atstovų paruošimą apklausai, vaikų raidos (pažintinių, emocinių, elgesio ir kt.) ypatumų, turinčių reikšmės kiekvienam teisminio proceso veiksmui atlikti, vertinimą, atsižvelgus į jau atliktus kitų kompetentingų institucijų vaiko raidos ypatumų įvertinimus, suteikti vaikams tinkamą psichologinę pagalbą, bei konsultuoti dėl vaiko poreikių, jo raidos ypatumų dalyvaujant jiems teisminiame procese, jų įstatyminius ar teisėtus atstovus, teisėjus bei kitus teisminio proceso dalyvius ir (ar) ikiteisminio tyrimo įstaigų subjektus, dėl apklausos specifikos teisminių procesų metu ir apklausos atlikimo taktikos – teisėjus ir (ar) ikiteisminio tyrimo įstaigų subjektus.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – psichologinės pagalbos teikimo teisminių procesų metu.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

5. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
5.1. turėti psichologijos krypties aukštąjį universitetinį išsilavinimą (bakalauro ir magistro arba universitetinių vientisų studijų magistro kvalifikacinis laipsnis arba Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka prilygintą aukštojo mokslo išsilavinimą, arba teisės aktų nustatyta tvarka pripažintą kaip lygiavertį užsienyje įgytą išsilavinimą);
5.2. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius vaiko dalyvavimą teisminiuose procesuose;
5.3. būti susipažinusiam su teisės psichologijos srities problematika;
5.4. gebėti integruoti psichologijos žinias, psichologiniu lygmeniu analizuoti teisės taikymo ir teisės veikimo problemas;
5.5. gebėti atpažinti ir nustatyti vaikų poreikius bei juos pritaikyti teisminio proceso metu;
5.6. gebėti tinkamai atstovauti vaiko interesus;
5.7. gebėti efektyviai bendrauti su vaikais ir suaugusiais asmenimis, įskaitant vaikus ir asmenis, turinčius įvairius psichikos ir elgesio sutrikimus bei negalias, priklausančius skirtingoms sociokultūrinėms grupėms;
5.8. gebėti įvertinti vaiko raidos (pažintinius, elgesio, emocinius ir kt.) ypatumus, taikyti psichologinės diagnostikos metodus asmenybės įvertinimui;
5.9. gebėti parengti vaikus ir/ar jų įstatyminius atstovus apklausai;
5.10. gebėti padėti apklausti vaikus, išklausyti vaikų nuomones;
5.11. gebėti nustatyti vaiko patiriamus sunkumus, galimus sutrikimus ir pasiūlyti tinkamą socialinių partnerių pagalbą;
5.12. laikytis Psichologų profesinės etikos kodekso reikalavimų;
5.13. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti pagrįstas psichologines išvadas;
5.14. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo principus;
5.15. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

6. Valstybės tarnautojo pareigybei priskiriamos funkcijos:
6.1. Teismo pirmininko ar teisėjo pavedimu dalyvauti civilinio proceso metu (šeimos teisinių santykių bylose (dėl santuokos nutraukimo, vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, vaiko globos ir kt.) ir kt.), išklausant vaikų nuomones, atsižvelgiant į jų socialinę ar psichologinę brandą;
6.2. Teismo pirmininko ar teisėjo pavedimu dalyvauti baudžiamojo proceso (ikiteisminiame tyrime ir teismo procese) metu, padedant apklausti vaikus, atsižvelgiant į jų socialinę ar psichologinę brandą;
6.3. Teismo pirmininko ar teisėjo pavedimu ikiteisminio tyrimo metu dalyvauti įvairiuose ikiteisminio tyrimo veiksmuose, susijusiuose su vaikais: daiktinių įrodymų atpažinimo, parodymų vertinimo įvykio vietoje ir kt.;
6.4. Teismo pirmininko ar teisėjo pavedimu atlikti teisminiame procese išklausomų, apklausiamų vaikų raidos (pažintinių, emocinių, elgesio ir kt.) ypatumų, turinčių reikšmės kiekvienam teisminio proceso veiksmui atlikti, vertinimą, atsižvelgus į jau atliktus kitų kompetentingų institucijų vaiko raidos ypatumų įvertinimus;
6.5. Teismo pirmininko ar teisėjo pavedimu konsultuoti dėl vaiko poreikių, jo raidos ypatumų dalyvaujant jiems teisminiame procese, jų įstatyminius ar teisėtus atstovus, teisėjus bei kitus teisminio proceso dalyvius ir (ar) ikiteisminio tyrimo įstaigų subjektus, dėl apklausos specifikos teisminių procesų metu ir apklausos atlikimo taktikos – teisėjus ir (ar) ikiteisminio tyrimo įstaigų subjektus;
6.6. rinkti ir kaupti informaciją, reikalingą teisminių procesų metu apklausiant vaikus, esant būtinybei bendradarbiaujant su kitomis kompetentingomis įstaigomis ir institucijomis;
6.7. teikti išvadas, nuomones, paaiškinimus raštu ir/ar žodžiu teisėjo pavestais klausimais, neviršijant specialisto kvalifikacijos ir / ar kompetencijos;
6.8. pagal kompetenciją rengti teismo veiklos dokumentus, metodines rekomendacijas dėl apklausų vykdymo, su jomis supažindinti kitų institucijų atstovus, tarp jų ir dalyvaujančius teisminiame procese, teismo siūlymu dalyvauti teisminėje meditacijoje;
6.9. teismo pirmininko ar teismo kanclerio pavedimu konsultuoti teismo darbuotojus streso valdymo klausimais, pagal kompetenciją organizuoti mokymus;
6.10. pagal kompetenciją dalyvauti darbo grupių, komisijų veikloje, psichologų profesinės priežiūros susitikimuose;
6.11. vykdyti kitus Teismo pirmininko nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su teismo veikla, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Teismo pirmininkui

Pareiginės algos koeficientas: 7.50
CVB klientas

Įmonės pavadinimas paslėptas

daugiau info vtd.lt
informacija apie Valstybės tarnybos departamentas
1870 €
Vid. atlyginimas bruto
(45% didesnis už LT vidurkį)
57
Darbuotojų skaičius
Darbuotojų pasiskirstymas pagal atlyginimus (neatskaičius mokesčių):
25% uždirba iki 1299 €
25% uždirba 1299-1655 €
25% uždirba 1655-2224 €
25% uždirba nuo 2224 €