Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Vyriausybės posėdžių organizavimo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Pareigybės aprašymas

ADMINISTRAVIMO DEPARTAMENTO VYRIAUSYBĖS POSĖDŽIŲ ORGANIZAVIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO


pareigybės aprašymas


I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA


1. Administravimo departamento (toliau – departamentas) Vyriausybės posėdžių organizavimo skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.


II SKYRIUS

PASKIRTIS


2. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės paskirtis – tvarkyti Vyriausybei teikiamų teisės aktų projektų medžiagą nuo pateikimo Vyriausybei iki priimtų teisės aktų parengimo išleidimui ir įforminimo, protokoluoti tarpinstitucinius pasitarimus.


III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka bendrosios veiklos srities – dokumentų valdymo – funkcijas.


IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

VALSTYBĖS TARNAUTOJUI


4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. būti įgijęs aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);

4.2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo su teisės aktų projektais patirtį;

4.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės įstatymu, Valstybės tarnybos įstatymu, kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, potvarkiais, Vyriausybės darbo reglamentu, Vyriausybės kanceliarijos reglamentu, Vyriausybės kanceliarijos nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Vyriausybės darbo veiklą ir kitais Vyriausybės teisės aktų leidybos procedūras reglamentuojančiais teisės aktais;

4.4. išmanyti teisės aktų rengimo ir raštvedybos taisykles;

4.5. išmanyti pagrindinius žmogiškųjų išteklių valdymo principus;

4.6. išmanyti pagrindinius programų ir projektų valdymo principus;

4.7. suprasti organizacijos finansinės apskaitos mechanizmus ir kontrolę;

4.8. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir ją panaudoti priimant sprendimus, gebėti analizuoti didelės apimties informaciją, nustatyti loginius priežastinius ryšius, apibrėžti sudėtingas problemas ir vertinti jų sprendimo alternatyvas;

4.9. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti išvadas ir pasiūlymus;

4.10. mokėti vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių arba prancūzų) B1 lygiu pagal Europasą;

4.11. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

4.12. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.


V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS


5. Skyriaus vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:

5.1. rengia ministerijų ir kitų valstybės institucijų Vyriausybei pateiktų teisės aktų projektų medžiagą, teikia ją svartyti Vyriausybės posėdžiuose ir pasitarimuose, tarpinstituciniuose pasitarimuose, dalyvauja Vyriausybės posėdžiuose ir pasitarimuose, tarpinstituciniuose pasitarimuose, tarp jų ir įslaptintuose;

5.2. pagal kompetenciją užtikrina, kad su Vyriausybės posėdžiais ir pasitarimais, tarpinstituciniais pasitarimais susijusi patikslinta medžiaga būtų laiku pateikta jų dalyviams;

5.3. prieš Vyriausybės posėdžius ir pasitarimus, tarpinstituciniais pasitarimus pateikia informaciją apie klausimus, kuriuos numatoma papildomai svarstyti, ir parengia jų medžiagą;

5.4. atsako už portalo „Mano Vyriausybė“ informacijos, susijusios su Vyriausybės posėdžių ir pasitarimų, tarpinstitucinių pasitarimų medžiaga, tikslumą;

5.5. nustatyta tvarka protokoluoja tarpinstitucinius pasitarimus, rengia protokolų projektus, pasirūpina pasirašytų protokolų išsiuntimu vykdytojams ir kitiems adresatams;

5.6. bendradarbiauja su ministerijų ir kitų valstybės institucijų valstybės tarnautojais, rengiančiais teisės aktų projektus, nuo teisės aktų projektų, tarp jų ir įslaptintų, pateikimo Vyriausybei iki jų parengimo išleisti ir pasirašymo Vyriausybės elektroninio pasirašymo sistemoje ELPAS, teikia jiems informaciją apie teisės aktų projektų, tarp jų ir įslaptintų, svarstymo eigą ir rezultatus, rūpinasi, kad teisės aktų projektų rengėjai prireikus būtų pakviesti dalyvauti pasitarimuose ir posėdžiuose, užsako jiems, prireikus – ir kitiems institucijų atstovams, leidimus;

5.7. rūpinasi, kad Vyriausybės posėdžiuose priimti sprendimai būtų per teisės aktuose nustatytą laiką parengti ir pateikti pasirašyti ministrams ir Ministrui Pirmininkui Vyriausybės elektroninio pasirašymo sistemoje ELPAS;

5.8. rūpinasi, kad Vyriausybės posėdžiuose priimti įslaptinti sprendimai būtų per teisės aktuose nustatytą laiką parengti ir pateikti pasirašyti ministrams ir Ministrui Pirmininkui;

5.9. rengia Vyriausybės sprendimų ir Vyriausybės rezoliucijų projektų medžiagą, teikia ją svarstyti Vyriausybės pasitarimuose, dalyvauja svarstant, rūpinasi, kad jie per teisės aktuose nustatytą laiką būtų parengti ir pateikti pasirašyti Ministrui Pirmininkui Vyriausybės elektroninio pasirašymo sistemoje ELPAS;

5.10. departamento direktoriaus pavedimu pavaduoja skyriaus vedėją jo atostogų, komandiruotės metu, ligos ar kitais atvejais;

5.11. pagal kompetenciją atlieka kitas Vyriausybės darbo reglamente, Vyriausybės kanceliarijos nuostatuose ir skyriaus nuostatuose nustatytas funkcijas, vykdo kitus Ministro Pirmininko, Vyriausybės kanclerio ir jo pavaduotojų, departamento direktoriaus, skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant Vyriausybės kanceliarijos strateginių tikslų.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS


6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Pareiginės algos koeficientas: 11.50
CVB klientas

Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

daugiau info vtd.lt
informacija apie Valstybės tarnybos departamentas
1870 €
Vid. atlyginimas bruto
(45% didesnis už LT vidurkį)
57
Darbuotojų skaičius
Darbuotojų pasiskirstymas pagal atlyginimus (neatskaičius mokesčių):
25% uždirba iki 1299 €
25% uždirba 1299-1655 €
25% uždirba 1655-2224 €
25% uždirba nuo 2224 €