Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
Įmonės pavadinimas paslėptas

Zarasų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius Vyriausiasis specialistas (Savivaldybės gydytojas)

Zarasai - Įmonės pavadinimas paslėptas

Pareigybės aprašymas

Pareigybės aprašymas .HeaderFont { font-family: "Times New Roman"; font-weight: bold; font-size: 12pt; text-align: center; } .RegularFont { font-family: "Times New Roman"; font-size: 12pt; } .TextAlignment { text-align: justify; } .TextPadding { padding-left: 40px; } ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIUS VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS (SAVIVALDYBĖS GYDYTOJAS) PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.


II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Sprendimų įgyvendinimas.


III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Efektyvios ir kokybiškos valstybės sveikatos politikos Zarasų rajono savivaldybėje įgyvendinimas, Savivaldybės sveikatos priežiūros programų rengimas, įgyvendinimas ar koordinavimas, pirminės ir antrinės asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros bei Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų veiklos koordinavimas..


IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

5. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
6. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.
7. Priima ir aptarnauja asmenis arba prireikus koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą, jei tai susiję su sprendimo įgyvendinimo vykdymu.
8. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.
9. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.
10. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.
11. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
12. Nagrinėja gydytojų pareiškimus ir skundus pirminės sveikatos priežiūros klausimais..
13. Informuoja Savivaldybės vadovybę, gyventojus valstybės sveikatos politikos įgyvendinimo, sveikatinimo organizavimo Savivaldybėje klausimais, organizuoja pasitarimus ir kitus renginius sveikatinimo klausimais; teikia informaciją darbuotojui, atsakingam už informacijos sklaidą ir Savivaldybės interneto svetainės priežiūrą, atsako už šios informacijos išsamumą, teisingumą ir pateikimą laiku.
14. Organizuoja Savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos darbą; dalyvauja komisijų darbe, darbo grupių veikloje, pasitarimuose skyriaus kompetencijos klausimais, taip pat dalyvauja kituose renginiuose, kai svarstomi pirminės asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros, taip pat farmacinės veiklos klausimai..
15. Inicijuoja viešuosius pirkimus kompetencijos klausimais; saugo žinioje esančius dokumentus, nustatyta tvarka perduoda juos įstaigos archyvui..
Funkcijos patvirtintos 2015-11-17 „Lietuvos Respublikos sveikatosapsaugos ministro įsakymas“ Nr.: V-1299.
16. Vykdo Savivaldybės gydytojo pavyzdiniuose nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. lapkričio 17 d.įsakymu Nr. V-1299 "Dėl savivaldybės gydytojo pavyzdinių nuostatų patvirtinimo" nustatytas funkcijas bei savo srities funkcijas, reglamentuotas kituose teisės aktuose bei skyriaus nuostatuose.


V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

17. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
17.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
17.2. studijų kryptis – medicina (arba);
17.3. studijų kryptis – odontologija (arba);
17.4. studijų kryptis – visuomenės sveikata (arba);
17.5. studijų kryptis – reabilitacija (arba);
17.6. darbo patirties sritis – administracinio darbo srityje; 17.7. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 1 metai;
arba:
17.8. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
17.9. studijų kryptis – slauga ir akušerija (arba);
17.10. darbo patirties sritis – administracinio darbo srityje; 17.11. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 1 metai;
arba:
17.12. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
17.13. studijų kryptis – visuomenės sveikata (arba).
18. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
18.1. kalba - anglų arba vokiečių arba prancūzų;
18.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.
19. Atitikimas kitiems reikalavimams:
19.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.


VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

20. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
20.1. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis;
20.2. organizuotumas - 3 lygis;
20.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;
20.4. analizė ir pagrindimas - 3 lygis;
20.5. komunikacija - 3 lygis.
21. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
21.1. informacijos valdymas - 3 lygis;
21.2. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas - 3 lygis.Susipažinau ________________________ (Parašas) ________________________ (Vardas ir pavardė) ________________________ (Data)

Pareiginės algos koeficientas: 6.40
Įmonės pavadinimas paslėptas

Įmonės pavadinimas paslėptas

daugiau info vtd.lt
informacija apie Valstybės tarnybos departamentas
2231 €
Vid. atlyginimas bruto
(59% didesnis už LT vidurkį)
62
Darbuotojų skaičius
Darbuotojų pasiskirstymas pagal atlyginimus (neatskaičius mokesčių):
25% uždirba iki 1646 €
25% uždirba 1646-2023 €
25% uždirba 2023-2699 €
25% uždirba nuo 2699 €