Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Zarasų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Zarasai - Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Pareigybės aprašymas

Pareigybės aprašymas .HeaderFont { font-family: "Times New Roman"; font-weight: bold; font-size: 12pt; text-align: center; } .RegularFont { font-family: "Times New Roman"; font-size: 12pt; } .TextAlignment { text-align: justify; } .TextPadding { padding-left: 40px; } PATVIRTINTA Zarasų rajono savivaldybės administracijos 2020 m. rugsėjo 08 d. Administracijos direktoriaus įsakymas Nr. I(6.6 E)-553


ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŠVIETIMO IR KULTŪROS SKYRIAUS VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.


II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Sprendimų įgyvendinimas.


III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Švietimo politikos įgyvendinimas Savivaldybėje, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo koordinavimas..


IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

5. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
6. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
7. Priima ir aptarnauja asmenis arba prireikus koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą, jei tai susiję su sprendimo įgyvendinimo vykdymu.
8. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.
9. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.
10. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
11. Koordinuoja ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo procesą rajone, projektinę veiklą, susijusią su pareigybės aprašyme numatytomis funkcijomis, suaugusiųjų neformaliojo švietimo organizavimą, sąlygų sudarymą vaikų ir mokinių maitinimui ir maitinimo organizavimą bendrojo ugdymo mokyklose, švietimo įstaigų muziejų veiklą, Lietuvos higienos normų laikymąsi švietimo įstaigose..
12. Organizuoja ir koordinuoja privalomojo ikimokyklinio ugdymo nustatymą ir skyrimą savivaldybės teritorijoje gyvenantiems vaikams, švietimo pagalbos teikimą, vaikų vasaros poilsio, socializacijos, prevencinių bei kitų programų įgyvendinimą Savivaldybėje, tėvų bendravimo su vaikais tobulinimo kursų veiklą bei pozityvios tėvystės programos vykdymą Savivaldybėje..
13. Analizuoja duomenis apie rajono mokinių pamokų lankomumą, tvarko Nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių informacinės sistemos duomenų bazę, nustato mokyklų nelankančius vaikus ir jų ugdymo poreikius..
14. Atlieka Savivaldybės švietimo įstaigų veiklos priežiūrą, pagal kompetenciją analizuoja švietimo įstaigų ugdymo planus, dalyvauja konkursų rajono Savivaldybės švietimo įstaigų vadovų pareigoms eiti komisijose, pagal kompetenciją tvarko Švietimo valdymo informacines sistemas..
15. Analizuoja švietimo būklę, rengia mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) aktualią informaciją šiais klausimais, tvarko Savivaldybės interneto svetainėje švietimo skiltį, dalyvauja rengiant rajono Savivaldybės ilgalaikius švietimo plėtros tikslų ir priemonių projektus..
16. Vykdo rajono Savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos bei Savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos sekretorių funkcijas, dalyvauja rajono Savivaldybės sudarytų komisijų darbe, darbo grupių veikloje, pasitarimuose savo kompetencijos klausimais..


V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

17. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
17.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
17.2. studijų kryptis – pedagogika (arba).
17.3. darbo patirties sritis – pedagoginio darbo patirtis; 17.4. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 3 metai;
18. Atitikimas kitiems reikalavimams:
18.1. valstybinės kalbos mokėjimo lygis turi atitikti trečiajai valstybinės kalbos mokėjimo kategorijai keliamus reikalavimus.


VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

19. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
19.1. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis;
19.2. organizuotumas - 3 lygis;
19.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;
19.4. analizė ir pagrindimas - 4 lygis;
19.5. komunikacija - 3 lygis.
20. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
20.1. informacijos valdymas - 3 lygis;
20.2. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas - 3 lygis.
21. Profesinė kompetencija:
21.1. informacinių technologijų valdymas - 3 lygis.Susipažinau ________________________ (Parašas) ________________________ (Vardas ir pavardė) ________________________ (Data)

Pareiginės algos koeficientas: 6.40
informacija apie Valstybės tarnybos departamentas
2091 €
Vid. atlyginimas bruto
(62% didesnis už LT vidurkį)
59
Darbuotojų skaičius
Darbuotojų pasiskirstymas pagal atlyginimus (neatskaičius mokesčių):
25% uždirba iki 1505 €
25% uždirba 1505-2005 €
25% uždirba 2005-2539 €
25% uždirba nuo 2539 €