Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

ŽEMĖS TVARKYMO IR ADMINISTRAVIMO DEPARTAMENTO ŽEMĖS TVARKYMO SKYRIAUS vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

Darbo pobūdis

 • Žemės tvarkymo ir administravimo departamento (toliau – Departamentas) Žemės tvarkymo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 13
 • Žemėtvarkos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Nacionalinė žemės tarnyba) politiką žemės tvarkymo klausimais.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
 • pagal Skyriaus kompetenciją rengia teisės aktų projektus, dalyvauja teisės aktų projektų rengime;
 • pagal kompetenciją rengia informaciją bei teikia ją Nacionalinės žemės tarnybos direktoriui, o jam pavedus – ir kitoms institucijoms;
 • pagal kompetenciją konsultuoja fizinius bei juridinius asmenis;
 • pagal kompetenciją organizuoja įstatymų ir kitų teisės aktų įgyvendinimą, apibendrina teisės aktų taikymo praktiką, teikia pasiūlymus dėl jų tobulinimo;
 • metodiškai vadovauja žemėtvarkos planavimo dokumentų – žemėtvarkos schemų, kaimo plėtros žemėtvarkos projektų, žemės paėmimo visuomenės poreikiams rengimo ir įgyvendinimo bei pagal Skyriaus kompetenciją kitiems žemėtvarkos darbams;
 • metodiškai vadovauja servitutų nustatymo administraciniu aktu ir su tuo susijusių nuostolių atlyginimo darbams;
 • metodiškai vadovauja pagrindinės žemės naudojimo paskirties, būdo nustatymo ir keitimo darbams;
 • koordinuoja sutikimų statyti statinius valstybinėje žemėje ir laikinai naudotis valstybine žeme išdavimo klausimus;
 • rengia dokumentaciją, susijusią su kvalifikacijos pažymėjimų rengti žemėtvarkos planavimo dokumentus ar atlikti valstybinę žemėtvarkos planavimo dokumentų priežiūrą išdavimu, stabdymu ar jų galiojimo panaikinimu;
 • nagrinėja ir analizuoja Europos Sąjungos ir kitų valstybių žemės tvarkymo ir administravimo politiką, jos teisinę ir administracinę bazę bei įgyvendinimo praktiką ir teikia išvadas ir pasiūlymus;
 • pagal kompetenciją atstovauja Nacionalinei žemės tarnybai kitose institucijose;
 • pagal kompetenciją dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus bei rengiant atsakymus į juos;
 • pagal kompetenciją dalyvauja Nacionalinės žemės tarnybos ir kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, posėdžiuose ir komisijų veikloje;
 • pagal kompetenciją teikia informaciją kitiems Nacionalinės žemės tarnybos struktūriniams padaliniams;
 • tvarko Skyriaus dokumentaciją;
 • pagal kompetenciją vykdo išankstinę, einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę;
 • pagal savo kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus, kad būtų pasiekti Nacionalinės žemės tarnybos strateginiai tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijų mokslo studijų srities bendrosios inžinerijos arba statybų inžinerijos (geodezija, vandens inžinerija) arba inžinerijos krypties (žemėtvarka/kraštotvarka) išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį teritorijų planavimo ar žemės tvarkymo ar administravimo srityse;
 • gerai išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko potvarkius, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymus ar kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės politiką žemės tvarkymo ir administravimo, žemėtvarkos planavimo, teritorijų planavimo ir kitus su Skyriaus veikla susijusius teisės aktus;
 • mokėti dirbti ,,Microsoft Office“ programiniu paketu ir ArcView kompiuterinėmis programomis;
 • išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • mokėti valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti, apibendrinti bei rengti išvadas;
 • sugebėti rengti teisės aktų projektus.
CVB klientas

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

daugiau info vtd.lt

Panašūs skelbimai: