Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

ŽEMĖS TVARKYMO IR ADMINISTRAVIMO DEPARTAMENTO ŽEMĖTVARKOS PLANAVIMO IR DOKUMENTŲ PRIEŽIŪROS SKYRIAUS vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

Darbo pobūdis

 • Žemės tvarkymo ir administravimo departamento (toliau – Departamentas) Žemėtvarkos planavimo ir dokumentų priežiūros skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 13
 • Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti valstybės politiką žemėtvarkos planavimo srityse, užtikrinti tinkamą žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimą ir jų priežiūrą, koordinuoti Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinės sistemos (toliau – ŽPDRIS) sklandų paslaugų teikimą.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, dirbdamas Kauno skyriaus patalpose (L. Sapiegos g. 10, Kaunas), atlieka šias funkcijas:
 • apibendrina teisės aktų, susijusių su žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo procedūromis, taikymo praktiką ir teikia Nacionalinės žemės tarnybos vadovybei pasiūlymus dėl jų tobulinimo;
 • atlieka valstybinę žemėtvarkos planavimo dokumentų (žemėtvarkos schemų, kaimo plėtros žemėtvarkos projektų, žemės konsolidacijos projektų, žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų bei žemės reformos žemėtvarkos projektų) priežiūrą;
 • rengia išvadas dėl žemėtvarkos planavimo dokumentų tvirtinimo tikslingumo;
 • dalyvauja rengiant ŽPDRIS vystymo strategiją ir ją įgyvendina;
 • teikia pasiūlymus dėl geresnio ir efektyvesnio ŽPDRIS naudojimo ir plėtojimo;
 • rengia pagal Skyriaus kompetenciją informaciją bei teikia ją Nacionalinės žemės tarnybos vadovybei;
 • pagal Skyriaus kompetenciją rengia atsakymus į fizinių, juridinių asmenų prašymus, skundus bei paklausimus;
 • rengia informaciją Nacionalinės žemės tarnybos vadovybei apie žemėtvarkos planavimo dokumentų rengėjų kvalifikacijos pažymėjimų rengti žemėtvarkos planavimo dokumentus sustabdymą ar jų galiojimo panaikinimą;
 • pagal kompetenciją pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą ir surašo administracinių nusižengimų protokolus, bei nagrinėja administracinių nusižengimų bylas;
 • pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių bei komisijų darbe;
 • pagal kompetenciją rengia teisės aktų projektus, teikia išvadas bei pasiūlymus dėl kitų institucijų parengtų teisės aktų projektų;
 • pagal kompetenciją atstovauja Nacionalinei žemės tarnybai kitose institucijose;
 • pagal kompetenciją vykdo išankstinę, einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę;
 • atlieka kitas įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.
 • tvarko Skyriaus dokumentaciją;
 • vykdo kitus Nacionalinės žemės tarnybos vadovybės pavedimus.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijų mokslo studijų srities bendrosios inžinerijos arba statybų inžinerijos (geodezija, vandens inžinerija) arba inžinerijos krypties (žemėtvarka/kraštotvarka) išsilavinimą;
 • turėti 1 metų darbo patirtį teritorijų planavimo ar žemės tvarkymo ir administravimo srityje;
 • gerai išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko potvarkius, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymus ar kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės politiką žemės tvarkymo ir administravimo, teritorijų planavimo ir kitus su Nacionalinės žemės tarnybos veikla susijusius teisės aktus;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu ir ArcView kompiuterinėmis programomis;
 • išmanyti dokumentų rengimo ir tvarkymo taisykles;
 • mokėti valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti, apibendrinti bei rengti išvadas;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • sugebėti rengti teisės aktų projektus.
CVB klientas

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

daugiau info vtd.lt

Panašūs skelbimai: