Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Žemės ūkio paramos departamento Trečiojo tiesioginės paramos administravimo skyriaus vyriausiasis specialistas

Vilnius - Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Darbo pobūdis

 • Žemės ūkio paramos departamento (toliau – Departamentas) Trečiojo tiesioginės paramos administravimo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 13.
 • Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė skirta paramos pagal Skyriaus kompetencijai priskirtas priemones administravimo įgyvendinimui.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • renka, kaupia ir sistemina informaciją, susijusią su Skyriaus nuostatais priskirtų paramos priemonių administravimu;
 • registruoja, sega iš pareiškėjų ar kitų institucijų gautus dokumentus, naudodamasis informacinėmis sistemomis, kitų institucijų, kurioms priskirtos funkcijos, duomenimis, tikrina paraiškų duomenis, analizuoja sutikrinimo rezultatus ir esant poreikiui, inicijuoja paraiškose pateiktų duomenų bei prie paraiškos pateiktų dokumentų, informacijos patikras/patikrinimus vietoje;
 • vertina paraiškas, prireikus siunčia pareiškėjams pranešimus dėl duomenų patikslinimo, gautų dokumentų duomenis suveda į informacines sistemas, peržiūri ir patvirtina paraiškos nagrinėjimo dokumentus;
 • naudodamasis informacinėmis sistemomis, tvirtina duomenis, apskaičiuoja avansines išmokas, negalutines bei galutines išmokas, patvirtina mokėjimui apskaičiuotas išmokų avansines/ galutines sumas, autorizuoja paraiškas, esant poreikiui, informuoja atitinkamus Agentūros struktūrinius padalinius;
 • rengia sprendimus dėl išmokėtos paramos/paramos dalies sugrąžinimo, siunčia informacinius pranešimus apie mokėtinas išmokų sumas bei taikomas sankcijas;
 • identifikavus paramos lėšų naudojimo pažeidimus ar kitokių neatitikimų atvejus informuoja apie tai Skyriaus vedėją bei kitus Agentūros struktūrinius padalinius;
 • pagal Skyriaus kompetenciją konsultuoja pareiškėjus, nagrinėja piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus, skundus bei rengia atsakymus į juos;
 • pagal kompetenciją teikia pasiūlymus tobulinant paramos priemonių administravimo sistemą bei dalyvauja rengiant Agentūros ir kitų institucijų teisės aktų projektus;
 • pagal kompetenciją dalyvauja audito misijose, renka bei teikia audito misijai reikalingą informaciją, taip pat pagal kompetenciją dalyvauja Agentūros ir kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, posėdžiuose ir komisijų veikloje;
 • pagal Skyriaus kompetenciją palaiko ryšius su atitinkamo lygio pareigūnais tarptautinėse organizacijose, nacionalinėse ir užsienio valstybių institucijose, bendradarbiauja su kitais Agentūros struktūriniais padaliniais;
 • esant poreikiui ir nurodžius Skyriaus vedėjui, prisideda administruojant paramos priemones, priskirtas Skyriaus Pirmojo, Antrojo tiesioginės paramos administravimo ar Metodikų rengimo ir koordinavimo skyriaus kompetencijai;
 • 12 esant poreikiui ar nurodžius Skyriaus vedėjui organizuoja susirinkimus, komisijų posėdžius ir rengia jų protokolus;
 • pagal kompetenciją vykdo kitus su Skyriais funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus bei Departamento vadovybės pavedimus, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 • turėti dokumentų valdymo darbo patirties;
 • gerai išmanyti ES teisės aktus, LR įstatymus, LR Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus, susijusius su paramos pagal Skyriaus kompetencijai priskirtų priemonių administravimu;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
 • mokėti kaupti, sisteminti informaciją, ją valdyti, apibendrinti bei rengti išvadas.

Kiti įmonės darbo skelbimai:

Visi šios įmonės skelbimai (103) »