Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Žinių ekonomikos ir specialiųjų tyrimų statistikos skyriaus Vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas 7,44) (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Lietuvos statistikos departamentas

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA

Lietuvos statistikos departamento

generalinio direktoriaus

2019 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. ŽĮ-179

ŽINIŲ EKONOMIKOS IR SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ STATISTIKOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA


1. Žinių ekonomikos ir specialiųjų tyrimų statistikos skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo pareigybė (pareiginės algos koeficientas 7,44).

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga Europos Komisijos Ekonomikos ir finansų reikalų generaliniam direktorato organizuojamam verslo ir vartotojų nuomonių tyrimui Lietuvoje koordinuoti – sudaryti sutartis dėl tyrimų atlikimo, organizuoti verslo tendencijų tyrimą pramonės, prekybos, statybos ir paslaugų sektoriuose bei statistinei informacijai rengti ir teikti vartotojams

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – statistinės informacijos rengime.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį statistikos ar matematikos, ar ekonomikos studijų krypčių išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį statistinių tyrimų organizavimo ir statistinės informacijos rengimo srityse;

4.3. mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);

4.4. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

4.5. išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;

4.6. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, šalies ir ES teisės aktais, reglamentuojančiais skyriaus rengiamą statistiką;

4.7. būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1. nagrinėja Lietuvos ir ES teisės aktus, susijusius su kuruojamomis statistikos sritimis, kaupia ir analizuoja metodinę literatūrą, rengia verslo tendencijų tyrimo metodikas ir darbo planus, organizuoja tyrimų atlikimą ir kontroliuoja jų vykdymą;

5.2. metodiškai vadovauja kuruojamų statistinių tyrimų darbams (rengia statistinės atskaitomybės formuliarus ir metodinius nurodymus) ir užtikrina jų kokybę, konsultuoja teritorinius duomenų surinkimo skyrius, įmones, valstybės institucijas ir kitus respondentus pagal skyriaus kompetenciją;

5.3. atlieka tyrimo parengiamuosius darbus, rengia technines užduotis duomenų įvedimo, kontrolės ir apdorojimo programoms, organizuoja tyrimo duomenų redagavimą ir apdorojimą, rengia ir skelbia apibendrintą informaciją;

5.4. atstovauja kuruojamos statistikos srities tyrimų ES institucijų darbo grupėse, pasitarimuose ir tarptautiniuose seminaruose, dalyvauja teisės aktų priėmimo procese pagal savo kompetenciją, atlieka ES teisės aktų vertimų techninę ekspertizę;

5.5. vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
CVB klientas

Lietuvos statistikos departamentas

daugiau info vtd.lt

Panašūs skelbimai: