VšĮ „Myliu mišką“ siūlo darbą:

Šiuo metu įmonė neturi aktyvių skelbimų.

VšĮ „Myliu mišką“

Všį „Myliu Mišką“ sieks įveisiant miškus Lietuvoje, padėti Lietuvai įgyvendinti Jungtinių tautų darnaus vystymosi tikslus, ES Žaliojo kurso tikslus, ir ypač 2030 ES Biologinės įvairovės strategijos tikslą - pasodinti bent 3 mlrd. papildomų medžių.

Taip pat prisidėti prie:

  • Valstybinio tikslo didinti Lietuvoje miškingumą;
  • Klimato kaitos mažinimo, didinant CO2 absorbavimo potencialą;
  • Ekonominių, ekologinių ir socialinių aspektų susijusių su miškų įveisimu plėtojimu;

Suteikti galimybę privačioms įmonėms, pavieniams asmenims ir Valstybės įmonėms ir institucijoms, bei savivaldos institucijoms prisidėti finansuojant miško įveisimą.

Skatinti mokslinių tyrimų vykdymą, teikti metodinius patarimus miškų įveisimo ir priežiūros srityse.